De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De ontwikkeling en bescherming van de kraanvogelpopulatie in Nederland

afstudeeronderzoek naar de kansen en knelpunten van broedende kraanvogels (Grus grus) in Nederland

De ontwikkeling en bescherming van de kraanvogelpopulatie in Nederland

afstudeeronderzoek naar de kansen en knelpunten van broedende kraanvogels (Grus grus) in Nederland

Samenvatting

Biodiversiteit is een belangrijke kwaliteitsmeter van natuurgebieden. Dit wordt gemeten door onder andere de aanwezigheid van indicatorsoorten. Voor hoogvenen is de kraanvogel een indicatorsoort. Omdat de kraanvogelpopulatie in Nederland groeit, maar het aantal uitvliegende kuikens laag blijft, wilde Vogelbescherming Nederland dat er een literatuuronderzoek werd gedaan naar de kansen en knelpunten van broedende kraanvogels. Onderzocht is welke eisen kraanvogels stellen aan hun broedgebied. Daarnaast is ook onderzocht welke knelpunten invloed kunnen hebben op de groei van de Nederlandse kraanvogelpopulatie. Om kraanvogels in Nederland beter te kunnen beschermen en de groeiende populatie te ondersteunen zullen hoogveengebieden moeten worden behouden en beschermd. Veengebieden moeten worden vernat, wegen tot een minimum beperkt en boeren rondom de gebieden gestimuleerd worden om akkers te blijven gebruiken voor graanteelt. In de winter moeten maatregelen worden genomen om het gebied open genoeg te houden zoals het weghalen van struiken en moerasgras, en het snijden van rietstengels.

Toon meer
OrganisatieVan Hall Larenstein
AfdelingDiermanagement
PartnerHogeschool Van Hall Larenstein
Vogelbescherming Nederland
Datum2016-03-21
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk