De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Maatwerk of een strakke regeling?

een afstudeeronderzoek naar de methode voor de waardering van gronden bij functieverandering binnen de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap

Maatwerk of een strakke regeling?

een afstudeeronderzoek naar de methode voor de waardering van gronden bij functieverandering binnen de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap

Samenvatting

De Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL) kan gebruikt worden om agrarische grond om te zetten naar natuurterrein of om de kwaliteit van natuurterreinen verder te ontwikkelen en te verhogen. Een van de mogelijkheden bij de SKNL is functieverandering, dit betreft de omvorming van landbouwgronden naar natuur. In de praktijk is de vergoeding een vast percentage van 85% van de economische waarde. Waarbij er vanuit wordt gegaan dat de grond na functieverandering nog een restwaarde van 15% heeft, ten opzichte van de economische waarde. Kendes Rentmeesters & Adviseurs heeft echter gesignaleerd dat deze grond bij verkoop meer dan die 15% kan opleveren en een hogere gebruikswaarde kan hebben. Dit zou betekenen dat de huidige waardering niet aansluit bij de feitelijke situatie van bepaalde gevallen en daarmee zou afwijken van de werkelijke restwaarde. Daaruit is de volgende onderzoeksvraag tot stand gekomen: Sluit de methode van afwaardering bij functieverandering binnen de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur & Landschap aan bij de behoefte van de markt en waar liggen kansen en knelpunten voor een grootschaliger gebruik?

Toon meer
OrganisatieVan Hall Larenstein
AfdelingBos- en Natuurbeheer
PartnerHogeschool Van Hall Larenstein
Kendes rentmeesters & adviseurs
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk