De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Biodiversiteit van aquatische macrofauna in verschillende Grote lisdodde (Typha latifolia) standplaatsen in landbouw- en natuurgebied in een laagveensysteem

Open access

Biodiversiteit van aquatische macrofauna in verschillende Grote lisdodde (Typha latifolia) standplaatsen in landbouw- en natuurgebied in een laagveensysteem

Open access

Samenvatting

Friese laagveengebieden worden aangetast door het intensief waterbeheer. Dit waterbeheer houdt in dat water in de winter wordt afgevoerd om overstromingen af te wenden en in de zomer aangevoerd moet worden om verdroging te voorkomen. De ontwatering van de veengrond heeft tot gevolg dat zuurstof de bodem in kan dringen waardoor veen wordt afgebroken en de bodem inklinkt en zakt. Hierdoor is continue peilaanpassing nodig, een proces dat niet duurzaam is en de ecologische waarde van het laagveen ernstig aantast. In de toekomst zullen stukken land gecontroleerd onder water gezet moeten worden waardoor traditionele landbouw onmogelijk wordt. Daarom zoekt het Friese project Better Wetter naar economische dragers voor een natte veengrond die bijdragen aan herstel en behoud van laagveen. Hiervan is paludicultuur met Grote lisdodde (Typha latifolia) er een. T. latifolia is een snelgroeiende, emergente water- en oeverplant die tolerant is voor uiteenlopende omstandigheden en een belangrijke functie heeft voor de ecologie (laagveen)waterlichamen. Het biedt beschutting en foerageer- en voortplantingshabitat voor vele soorten aquatische macrofauna, een soortenrijke faunagroep die een indicator is voor waterkwaliteit en het functioneren van een ecosysteem.

Toon meer
OrganisatieVan Hall Larenstein
AfdelingDiermanagement
PartnerHogeschool Van Hall Larenstein
Kenniswerkplaats Noord Oost Friesland
Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek
Datum2016-09-13
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk