De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Bevers in de Biesbosch

een onderzoek naar de invloed van de bever op de vegetatie in de Biesbosch

Open access

Bevers in de Biesbosch

een onderzoek naar de invloed van de bever op de vegetatie in de Biesbosch

Open access

Samenvatting

In het najaar van 1988 werd de bever (Castor fiber L.) in de Biesbosch geherintroduceerd. De verwachting was dat de rijkdom aan plantensoorten door de komst van bevers zou toenemen, dat ermeer variatie in de vegetatiestructuur zou optreden en dat de bevers de verruiging van de vegetatie zouden tegengaan. Onderzoek uit 2006 in de Biesbosch heeft aangetoond dat de bever de verruigingvan dominante soorten niet tegengaat en dat bevervraat niet of nauwelijks heeft geleid tot een opvallende variatie in de begroeiing of een grotere afwisseling in het landschap. Sinds dit onderzoek in 2006 is de beverpopulatie verdubbeld, waardoor het effect van de bever op de vegetatie nu wel zichtbaar kan zijn. De aanleiding voor dit onderzoek is dat Staatsbosbeheer wil weten of de bever debovenstaande verwachtingen met betrekking tot de vegetatie (grotere rijkdom aan plantensoorten en meer variatie in de vegetatiestructuur) heeft waargemaakt. Dit leidt tot de volgende onderzoeksvraag: ‘Wat is de invloed van de bever op de vegetatie in de Biesbosch?’ Het doel hiervan is om de effecten van de bever op de vegetatie in de Biesbosch te evalueren. De hoofdvraag wordt beantwoord door de soortenaantallen, bedekking en structuur van de vegetatie te meten langs beverwissels en op en rondom beverburchten. Tevens wordt er gekeken naar wat de veranderingen in de vegetatie zijn sinds de uitzetting van de bever in 1988.

Toon meer
OrganisatieVan Hall Larenstein
AfdelingBos- en Natuurbeheer
PartnerHogeschool Van Hall Larenstein
Staatsbosbeheer
Jaar2016
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk