De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een toekomstbestendige Noordpolder

onderzoek naar mogelijkheden voor innovatieve landbouw en gebiedsontwikkelingten aanzien van verzilting

Een toekomstbestendige Noordpolder

onderzoek naar mogelijkheden voor innovatieve landbouw en gebiedsontwikkelingten aanzien van verzilting

Samenvatting

Het huidige beleid van het waterschap is gericht op het bestrijden van verzilting van het oppervlaktewater door het zoetspoelen van de watergangen met water afkomstig uit het IJsselmeer. Diverse maatregelen kunnen ervoor zorgen dat de behoefte aan externe zoetwateraanvoer sterk wordt teruggedrongen. Het gaat hierbij zowel om maatregelen die met behulp van technische oplossingen een efficiënter beheer van het beschikbare zoete water bewerkstelligen, als om maatregelen die betrekking hebben op meer specifieke gewaskeuzes in relatie tot bodemgesteldheid en zoutsituatie. Daarnaast zijn maatregelen mogelijk die ingrijpen op alternatief grondgebruik, zoals het aanleggen van brakke natuurgebieden en zilte teelten. Uit referentieonderzoek is gebleken dat alternatief grondgebruik, o.a. door ontwikkeling van brakke natuur, goed mogelijk is. De teelt van gewassen in zilte gronden behoeft opschaling en vervolgonderzoek naar de effecten op langere termijn, zowel ten aanzien van de zouttolerantie van de gewassen als ten aanzien van de bodemprocessen.

Toon meer
OrganisatieVan Hall Larenstein
AfdelingTuin- en Landschapsinrichting
PartnerHogeschool Van Hall Larenstein
Jaar2016
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk