De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Trendonderzoek kinderboerderijen : ‘de kinderboerderij van de toekomst’

een onderzoek naar de huidige stand van zaken en ontwikkelingen met betrekking tot het bedrijfstype kinderboerderij

Trendonderzoek kinderboerderijen : ‘de kinderboerderij van de toekomst’

een onderzoek naar de huidige stand van zaken en ontwikkelingen met betrekking tot het bedrijfstype kinderboerderij

Samenvatting

Er lijken verschillende ontwikkelingen plaats gevonden te hebben in de kinderboerderijenbranche, daarnaast is algemene informatie versnipperd en informatie daardoor minder toegankelijk. Hierdoor is de behoefte ontstaan aan onafhankelijk inzicht en overzicht op bedrijfstype-niveau in de dierensector, om tot gedegen sturing, nieuwe samenwerkingsverbanden en innovaties te komen. Het doel van het onderzoek was dan ook om in kaart te brengen hoe de huidige stand van zaken is omtrent het bedrijfstype kinderboerderij, hoe de kinderboerderijenbranche zich heeft ontwikkeld en welke ontwikkelingen bepalend kunnen zijn voor de toekomst. Hieruit is de volgende hoofdvraag voortgekomen: ‘Welke ontwikkelingen hebben binnen het bedrijfstype kinderboerderij plaatsgevonden en hoe dragen deze ontwikkelingen bij aan het toekomstbeeld van kinderboerderijen?’Om deze hoofdvraag te beantwoorden, is het onderzoek in 3 delen opgesplitst. Allereerst werd de stand van zaken op basis van deskresearch in kaart gebracht. Ten tweede is onderzocht welke ontwikkelingen de afgelopen 3 jaar hebben plaatsgevonden, door nieuwsarchieven van de overkoepelende organisatie vSKBN te analyseren. Tot slot zijn er interviews gehouden met praktijkdeskundigen om te onderzoeken welke ontwikkelingen de kinderboerderijenbranche heeft doorgelopen, welke impact dit op het bedrijfstype kinderboerderij heeft gehad en welke verwachtingen er toekomstgericht zijn.

Toon meer
OrganisatieVan Hall Larenstein
AfdelingDiermanagement
PartnerHogeschool Van Hall Larenstein
WildWorld B.V.
Datum2017-06-02
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk