De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Hittestress in de bodem

kwantitatief onderzoek naar de effecten op de bodemfuncties als gevolg van bodemopwarming door klimaatverandering en hittestress

Hittestress in de bodem

kwantitatief onderzoek naar de effecten op de bodemfuncties als gevolg van bodemopwarming door klimaatverandering en hittestress

Samenvatting

Er is nog relatief weinig bekend over de opwarming van de bodem in stedelijk gebied. De standaard temperatuur van de bodem bedraagt 11 ⁰C. In hoeverre deze bodemtemperatuur verandert tijdens warme periodes is niet bekend. Het doel van dit onderzoek is om meer inzicht te krijgen in de mate van hittestress en klimaatverandering in het stedelijk gebied, de hieraan gekoppelde bodemopwarming en de gevolgen hiervan op de verschillende bodemfuncties. Om dit doel te behalen is de volgende hoofdvraag opgesteld: “Welke effecten ondervinden de verschillende bodemfuncties in stedelijk gebied, door opwarming van de bodem als gevolg van klimaatverandering en hittestress?”. In het onderzoek wordt de Spaarndammerbuurt te Amsterdam als casusgebied gebruikt en is onderscheid gemaakt tussen het huidige klimaat en het toekomstig klimaat.

OrganisatieVan Hall Larenstein
AfdelingLand- en Watermanagement
PartnerSweco
Hogeschool Van Hall Larenstein
Jaar2017
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk