De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Stapsgewijs naar een klimaatbestendige stad

een onderzoek naar een stapsgewijze methodiek voor de uitvoering van een integrale klimaatscan op wijkniveau

Open access

Stapsgewijs naar een klimaatbestendige stad

een onderzoek naar een stapsgewijze methodiek voor de uitvoering van een integrale klimaatscan op wijkniveau

Open access

Samenvatting

De effecten van klimaatverandering hebben steeds een grotere rol in stedelijk gebied. De overheid wil Nederland op een klimaatbestendige manier inrichten. Daarvoor is het Deltaprogramma opgesteld. Hierin zijn deltabeslissingen opgenomen die richting moeten geven aan de maatregelen in Nederland. Één van deze deltabeslissingen is dedeltabeslissing Ruimtelijke adaptatie. De kern hiervan is dat Nederland in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht. Om steden zo in te kunnen richten neemt bij gemeente de vraag naar een integraal beeld van risicogebieden toe. Om risicogebieden in kaart te brengen biedt Wareco de klimaatscan aan. Binnen Wareco is nog geeneenduidig stappenplan of methodiek aanwezig waarmee de klimaatscan uitgevoerd kan worden.

OrganisatieVan Hall Larenstein
AfdelingLand- en Watermanagement
PartnerWareco Ingenieurs
Hogeschool Van Hall Larenstein
Jaar2017
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk