De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Houtwallen: een insectenwalhalla in agrarisch landschap?

arthropodendichtheid, -soortenrijkdom, -diversiteit, en -soortensamenstelling in het coulisselandschap van de noardlike Fryske Wâlden

Houtwallen: een insectenwalhalla in agrarisch landschap?

arthropodendichtheid, -soortenrijkdom, -diversiteit, en -soortensamenstelling in het coulisselandschap van de noardlike Fryske Wâlden

Samenvatting

De sterke achteruitgang van insecten in de laatste jaren wordt hoofdzakelijk toegeschreven aan de intensivering van de landbouw. Daarentegen zijn kleinschalige en extensieve landbouwgebieden gunstig voor de insectenbiodiversiteit. De Noordelijke Friese Wouden is een voorbeeld van een kleinschalig agrarisch landschap dat toch relatief intensief wordt beheerd. De landbouwpercelen worden omringd door houtwallen. Dit zijn ophogingen van aarde waarop bomen en struiken groeien waaraan een hoge ecologische waarde wordt toegeschreven. Dit onderzoek richt zich op de vraag wat de kwaliteit van dit landschap is op basis van de aanwezige arthropoden. Welk landbouwkundig gebruik binnen de Noardlike Fryske Wâlden bevat de hoogste arthropodendichtheid, -soortenrijkdom en -diversiteit en wat zijn de verschillen in soortsamenstelling? Wat is het verschil in arthropodendichtheid, -soortenrijkdom, -diversiteit en soortsamenstelling tussen de houtwal en het agrarisch land en hoe beïnvloedt de houtwal de arthropodendichtheid, -soortenrijkdom, -diversiteit en soortsamenstelling in het agrarisch land?

Toon meer
OrganisatieVan Hall Larenstein
AfdelingDiermanagement
PartnerHogeschool Van Hall Larenstein
Datum2019-11-26
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk