De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Van Wad naar Friese achterland

overgangsgebied voor diadrome vissen : een studie naar de vormgevingskenmerken van een geschikt overgangsgebied voor migrerende vissoorten in Holwerd aan Zee

Van Wad naar Friese achterland

overgangsgebied voor diadrome vissen : een studie naar de vormgevingskenmerken van een geschikt overgangsgebied voor migrerende vissoorten in Holwerd aan Zee

Samenvatting

Ooit was Holwerd een bekend handelsdorp. Op dit moment heeft het dorp te maken met een dalende inwonerspopulatie, grote werkloosheid en een verminderde leefbaarheid. Om de verpaupering tegen te gaan hebben verschillende inwoners van Holwerd een werkgroep opgericht. Onder de naam Holwerd aan Zee zijn verschillende plannen gemaakt om Holwerd weer op de kaart te zetten. Het algemene plan is om een doorgang in de dijk te maken om zo de vroegere connectie met de Waddenzee te herstellen. Daarbij zal er een zout-/brakwatermeer gecreëerd worden, die het gebied een economische en ecologische boost zal geven. Ondanks dat er al een aantal plannen en visies zijn opgesteld, zijn er nog verscheidene onderdelen van het Holwerd aan Zee-project onduidelijk. Eén van deze onderdelen is het tekort aan kennis over welke vormgevingskenmerken een geschikt overgangsgebied creëren voor diadrome vissoorten. Dit afstudeeronderzoek zal de kennis over dit onderwerp vergroten. Met de onderzochte cruciale vormgevingskenmerken doelt dit afstudeeronderzoek op het creëren van een overgangsgebied, dat niet alleen als migratieroute maar ook als leefgebied functioneert voor de aanwezige diadrome vissoorten.

Toon meer
OrganisatieVan Hall Larenstein
AfdelingKust en Zee Management
PartnerHogeschool Van Hall Larenstein
Holwerd aan Zee
Datum2019-10-17
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk