De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Gedragsproblemen bij jonge honden tijdens de Covid-19 pandemie

een onderzoek naar de invloed van de lockdown op het ontstaan van gedragsproblemen bij jonge honden en de onderliggende risicofactoren

Open access

Gedragsproblemen bij jonge honden tijdens de Covid-19 pandemie

een onderzoek naar de invloed van de lockdown op het ontstaan van gedragsproblemen bij jonge honden en de onderliggende risicofactoren

Open access

Samenvatting

Ten tijde van de Covid-19 pandemie lijkt socialisatie van honden een grotere uitdaging te zijn omdat verschillende risicofactoren zijn versterkt. Met name de drie risico's: onvoldoende socialisatie voor aankoop, een gebrek aan externe prikkels tijdens de cruciale fasen in de opvoeding van de hond en overstimulatie door het gezin. In de media zijn daarom alarmerende berichten te vinden over het verhoogd optreden van gedragsproblemen bij pups die tijdens de Covid-19 pandemie zijn aangeschaft. Doel van dit onderzoek is om nader vast te stellen of er volgens hondengedragsdeskundigen sprake is van een stijging of verandering in het optreden van gedragsproblemen bij jonge honden ten tijde van en/of na de lockdown. Verder is het doel te onderzoeken welke invloed de genoemde risicofactoren hebben en hoe deze verminderd kunnen worden in toekomstige vergelijkbare situaties. De onderzoeksvraag luidt als volgt: ‘In hoeverre is er sprake van een toename aan gedragsproblemen bij jonge honden ten tijde van en/of na de lockdown tijdens de Covid-19 pandemie en met welke maatregelen kunnen onderliggende risico’s verkleind worden?’ In dit kwalitatief onderzoek vormen 21 hondengedragsdeskundigen, bestaande uit hondengedragstherapeuten en kynologisch instructeurs, de onderzoekspopulatie. De data is door middel van deskresearch en expertinterviews verzameld. De interviews, die plaatsvonden tussen 13 september en 14 oktober 2021, worden in MAXQDA, een programma voor kwalitatieve data-analyse, getranscribeerd en volgens de Kuckartzmethode geanalyseerd.

Toon meer
OrganisatieVan Hall Larenstein
AfdelingDiermanagement
Datum2022-03-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk