De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Open access

Open access

Samenvatting

Van oudsher wordt Nederland gekenmerkt door de strijd tegen het water, zowel tegen de dreiging vanuit zee als vanuit de rivieren. Die strijd kon alleen samen gevoerd worden en heeft honderden jaren geleden al gezorgd voor het ontstaan van Waterschappen. Door de klimaatverandering is de bescherming tegen water actueler dan ooit. In het kader van de waterveiligheid is het van belang dat de dijken voldoen aan de veiligheidseisen, zodat ze het binnendijks gebied kunnen beschermen. Het falen van een belangrijke waterkering heeft ernstige gevolgen voor alles zich wat binnendijks bevindt. Het is daarom belangrijk om de faalmechanismen van dijken goed in kaart te brengen en deze te managen.Dit onderzoek richt zich op het faalmechanisme piping, een veel voorkomend probleem bij dijken. Het waterschap heeft andere faalmechanismen goed in beeld, echter een aantal aspecten van piping zijn nog niet genoeg onderzocht terwijl piping een grote impact kan hebben. Bij piping stroomt water met zanddeeltjes onder een dijk door. Vervolgens komen water en zanddeeltjes achter de dijk weer omhoog. De plekken waar het kwelwater en de zanddeeltjes omhoog komen heten wellen.Hoofdvraag van het onderzoek:- Welke optimalisaties voor de aanpak van piping zijn nodig zodat bij hoogwater efficiënter geïnspecteerd en geacteerd kan worden?Deelvragen:Huidige stand van zaken inzichtelijk maken:- Op welke manier wordt er momenteel opgetreden tegen wellen?- Wat draagt het huidige hoogwaterprotocol bij aan het onder controle krijgen van het faalmechanisme piping?Welke methode wordt gebruikt voor de inspectie van piping?- Waar worden proactief maatregelen genomen tegen wellen?- Wat zijn de effecten van de maatregelen tegen wellen?Optimalisatiemogelijkheden:- Wat is de grootte van de zone waarbinnen geïnspecteerd en geacteerd kan worden op piping?- Waar kan piping middels peilopzet proactief voorkomen dan wel uitgesteld worden?- Welk beslisschema kan bijdragen aan het optimaliseren van de aanpak van wellen?

Toon meer
OrganisatieVan Hall Larenstein
AfdelingLand- en Watermanagement
PartnerHogeschool Van Hall Larenstein
Waterschap Vallei en Veluwe
Datum2024-01-15
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk