De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Intentie tot gebruik van Point of Care testen onder huisartsen

Een kwantitatief onderzoek naar welke factoren van invloed zijn op het gebruik

Intentie tot gebruik van Point of Care testen onder huisartsen

Een kwantitatief onderzoek naar welke factoren van invloed zijn op het gebruik

Samenvatting

Door technologische ontwikkelingen is op medisch gebied steeds meer mogelijk. Een voorbeeld hiervan zijn ‘point of care tests’ (POCT). In de huisartsenpraktijk wordt POCT ingezet om zonder tussenkomst van een laboratorium diagnoses te stellen en behandeling te starten. Gezien de huidige zorgmarkt kampt met toenemende kosten zijn dergelijke oplossingen noodzakelijk (Van Ewijk et al., 2013). Een snelle en correcte diagnose verkort wachttijd, zorgt voor juiste behandeling en een stijging in patiënttevredenheid (Laurence et al., 2010). Doordat er steeds meer POCT wordt gemaakt is het belangrijk dat inzichtelijk wordt welke factoren invloed hebben op het gebruik van POCT. De doelstelling van dit onderzoek is dan ook: er is inzichtelijk gemaakt welke factoren van invloed zijn op de intentie tot gebruik van POCT onder huisartsen in Nederland. De hoofdvraag hierbij is: welke factoren voorspellen de intentie van gebruik van POCT onder huisartsen? Waarbij het UTAUT-model (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology) als kader gebruikt is voor de deelvragen.
            In de resultaten komt naar voren dat prestatieverwachting (werkprestatie) de grootste invloed heeft op de intentie tot gebruik. Ook sociale invloed speelt een significante rol. Het construct financiële aspecten zoals deze opgesteld is bleek onvoldoende betrouwbaar en is beschrijvend weergegeven en in de resultaatverwerking buiten beschouwing gelaten. Inspanningsverwachting en faciliterende omstandigheden blijken niet significant wanneer zij beide opgenomen zijn in het model. Faciliterende omstandigheden blijken significant wanneer inspanningsverwachting niet mee wordt genomen. Concluderend neemt de intentie tot gebruik van POCT toe wanneer allereerst prestatieverwachting hoog is en vervolgens de aspecten van het construct sociale invloed stijgen.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingHealth Care and Social Work
Datum2019-07-01
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk