De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Connectie faciliteren in een wereld dat wegzakt in eenzaamheid: een onderzoek over hoe de sociale binding van TP-studenten verhoogd kan worden met sociale media

Open access

Connectie faciliteren in een wereld dat wegzakt in eenzaamheid: een onderzoek over hoe de sociale binding van TP-studenten verhoogd kan worden met sociale media

Open access

Samenvatting

De sociale binding van Toegepaste Psychologie-studenten is niet hoog genoeg. Dit is één van de redenen waarom ze vroegtijdig stoppen met de opleiding (A. Kapur, persoonlijke communicatie, 6 juli 2023). Daarom is er gekeken naar hoe dit aangepakt kan worden. Binnen het kader van dit onderzoek ligt de focus op sociale media, en daarom luidt de hoofdvraag: “In welke vorm kan Saxion door middel van sociale media de sociale binding van Toegepaste Psychologie-studenten verhogen, zodat meer studenten hun diploma kunnen behalen?”. Het doel is om te onderzoeken op welke manier sociale media gebruikt kan worden om de sociale binding van TP-studenten van Hogeschool Saxion te verhogen. Om dit te onderzoeken zijn interviews, literatuuronderzoek en een co-creatiesessie gebruikt.
 
Uit het onderzoek komt naar voren dat het hebben van een lage sociale binding een negatief effect heeft op het algemene welbevinden van studenten en op hun studieresultaten. Het hebben van een hoge sociale binding heeft daar juist een positief effect op. De sociale binding van een student kan verslechteren in transitieperiodes, waar het contacten moet achterlaten en het in een nieuwe omgeving komt, omringt door onbekenden. Het socialemediaplatform moet de studenten ondersteunen tijdens deze transitieperiodes. De behoeften van de studenten draaien met name om het leren kennen van andere studenten en het geven en ontvangen van hulp. Ook hebben de studenten behoefte aan fysiek contact en willen ze op de hoogte gehouden worden van georganiseerde activiteiten. Dit is tevens een vereiste vanuit de andere stakeholders. Een andere vereiste vanuit de literatuur en stakeholders is dat peer-to-peer support centraal staat op het platform.
Daarnaast blijkt dat de socialemediaplatformen Instagram, TikTok, WhatsApp, Discord en Reddit allemaal op hun eigen manier bij kunnen voldoen aan de verschillende eisen, wensen en behoeften van de verschillende stakeholders. Wel past één platform het beste, en dat is WhatsApp. Dit komt met name door de laagdrempeligheid en het feit dat het voldoet aan bijna alle eisen. Dit advies is samen met andere adviezen verwerkt in een adviesrapport. Hierin staat onder andere ook dat er meer onderzoek gedaan moet worden over de implementatie van het platform.
 
Een belangrijk discussiepunt is dat de interviews met studenten en docenten en de co-creatiesessie niet volledig representatief zijn. Dit komt omdat er vooral eerste- en vierdejaarsstudenten deel hebben genomen aan de interviews. Ook waren bij de co-creatie sessie maar vier studenten aanwezig, waarvan er drie vierdejaarsstudenten waren. Ook zijn er voor de interviews met de docenten maar vijf docenten geïnterviewd. Al deze factoren kunnen ervoor gezorgd hebben dat het onderzoek niet volledig representatief en betrouwbaar is.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingToegepaste Psychologie
Datum2024-04-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk