De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Samenvatting

Maximaal leven met beperkingen geeft weer dat er met zo maximaal mogelijk comfort geleefd kan worden met beperkingen in het breedste zin van het woord. Daar wordt mee bedoeld dat de beperkingen zoals uitgewerkt in mijn scriptie slaan op lichamelijke beperkingen, maar ook op beperkingen die door het Amerikaanse basisconcept zijn opgelegd.
Het Amerikaanse basisconcept legt niet alleen beperkingen op wat betreft comfort zoals wij gewend zijn in onze huidige maatschappij maar legt ook beperkingen op wat betreft grote van de woning. Doordat ik mijn concept heb uitgewerkt op rolstoelgebruikers, was het een hele uitdaging deze te huisvesten in kleine woningen, met een comfortniveau wat minimaal voldoet aan de moderne tijd. ‘Small Living’ - maximaal leven met beperkingen.
De rode draad in mijn scriptie is flexibiliteit en oppervlakte. Hoe houdt ik het ene vast zonder afbreuk te doen aan het andere. Hoe creëer ik een flexibel inzetbare woning, volledig geschikt voor rolstoelgebruikers op een maximale afmeting van 50m2.
Door onderzoek naar minimaal benodigde oppervlaktes die een rolstoelgebruiker nodig heeft, de meest ideale vorm van de woonunit, niveau van comfort en flexibiliteit van de woning ben ik gekomen tot een eindvorm.
Door bestudering van de achtergrond van de ‘Tiny House Movement’ wist ik waar ik aan moest voldoen om geen afbreuk te doen aan het basisconcept. Deze eisen zijn gelegd op de wensen en minimale eisen van rolstoelgebruikers.
Door vervolgens onderzoek te doen naar de meest ideale vorm, toepasbare materialen en minimaal comfort is er een eerste concept ontstaan, maar de flexibiliteit liet te wensen over. Een herziening op het eerste concept zorgde voor meer flexibiliteit. De tweede vormstudie is gebaseerd op de draaicirkel van de rolstoelgebruiker. Hierdoor werd duidelijk wat de minimale afmetingen van de modules moesten zijn. De derde vormstudie is een voortgang van vormstudie twee. Hierin heb ik onderzocht of alle gebruikte maten gecombineerd konden worden met de door mij gekozen constructie. Deze bleken na een paar kleine aanpassingen werkbaar. Nadat de demontabele mogelijkheden waren getoetst kon onderzocht worden hoe het geheel getransporteerd kon worden. Vanuit de vastgelegde maten is waterdichtheid onderzocht van het dak en de gevelelementen en de positie t.o.v. het maaiveld. Dit .alles heeft geleid tot een woning die technisch is uitgewerkt tot een woonvorm die ik ‘Small Living’ heb genoemd.
Het onderzoek is opgedeeld in 4 delen: Scriptie, literatuurstudie, ontwerpstudie en technische tekeningen.
1. De scriptie is een samenstelling van de literatuurstudie en de ontwerpstudie. In de scriptie worden de hoofdstukken en onderzoeksanalyses met elkaar verbonden, door het samenvoegen van gegevens, waardoor er conclusies getrokken konden worden.
2. De literatuurstudie is de theoretische onderbouwing van mijn onderzoek. Hierin zijn de bronnen en artikelen vermeld en worden de principes van ‘Tiny Houses’ en de wensen en eisen van rolstoelgebruikers verder uitgediept.
3. De ontwerpstudie is een beschrijving van alle stappen die zijn genomen om tot een eindontwerp te komen.
4. De technische tekeningen zijn de bouwtekeningen van alle woonunits.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingAB&I Academie voor Bouw en Infra
PartnerAvans Hogeschool
Datum2017-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk