De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Intellectueel zelfbeeld bij leerlingen met een verstandelijke bepeking

Hoe zelfbeeldtraining kan bijdragen aan het intellectueel zelfbeeld.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Intellectueel zelfbeeld bij leerlingen met een verstandelijke bepeking

Hoe zelfbeeldtraining kan bijdragen aan het intellectueel zelfbeeld.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit afstudeeronderzoek is gericht op het intellectueel zelfbeeld van leerlingen met een verstandelijke beperking. Het onderzoek is gestart vanuit de school ontwikkelingsvraag over het nemen van de regie over het eigen leerproces. De leerlingen op De Kameleon zijn nog te weinig eigenaar van hun eigen leerproces en de school wil weten hoe en of het zelfbeeld van de leerlingen hierbij een rol speelt.
Na het bestuderen van de literatuur is besloten het onderzoek te richten op een specifiek gedeelte van het intellectueel zelfbeeld: het self-efficacy, oftewel het geloof in het eigen kunnen. Er wordt gedacht dat leerlingen die positief over zichzelf denken, zich gezonder en productiever gedragen, betere leerresultaten hebben en ook gelukkiger zijn dan kinderen die negatief over zichzelf denken. Verschillende factoren die invloed hebben op het intellectueel zelfbeeld zijn bestudeerd, met als uiteindelijke onderzoekfocus de leerkrachtfactor. Door als leerkracht te zorgen voor zichtbare, haalbare en uitdagende doelen voor de leerlingen kan het self-efficacy verhoogd worden. Om dit te bereiken is er gekozen voor het bijhouden van een dagboek met persoonlijke doelen van de leerlingen, gedurende 7 weken. Door dagelijkse feedback van de leerkracht op deze persoonlijke doelen werden succeservaringen van de leerlingen zichtbaar. Succeservaringen werden onder andere beloond met stickers in het dagboek. De resultaten zijn positief. Gemiddeld scoren alle leerlingen bij het invullen van de vragenlijst hoger bij de eindmeting dan bij de nulmeting. Ook de scores van de begeleiders zijn verhoogd, al geven begeleiders relatief lagere scores dan de leerlingen zelf..Op basis van dit onderzoek kan er voorzichtig worden geconcludeerd dat het geven van zelfbeeldtraining bijdraagt aan een verhoging van het self-efficacy, onderdeel van het intellectueel zelfbeeld. Verder onderzoek naar andere aspecten van het intellectueel zelfbeeld is nodig deze bevindingen te valideren en de link aan te tonen naar het regie nemen over het eigen leerproces.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingPABO Academie voor Pedagogisch Onderwijs
PartnersVSO de Kameleon te Bergen op Zoom
Datum2017-05-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk