De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

‘’(Buiten) gewoon spelen’’

Onderzoeksrapportage over het verminderen van conflicten op het schoolplein

Rechten: Alle rechten voorbehouden

‘’(Buiten) gewoon spelen’’

Onderzoeksrapportage over het verminderen van conflicten op het schoolplein

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Op de basisschool Ons sbo in Breda heeft het afgelopen schooljaar een grote verandering plaatsgevonden. In het najaar van 2016 zijn drie scholen samengevoegd tot één locatie. Het personeel en de leerlingen moesten erg aan de nieuwe onderwijssetting wennen. Door de samenvoeging werden verschillen in aanpakken en klassenmanagement zichtbaar. Dit had zo zijn weerslag op het gedrag van de leerlingen. De groepsleerkrachten op Ons sbo ervaarden dat zij tijdens het surveilleren op het schoolplein vaker moesten ingrijpen bij conflicten tussen de leerlingen. Het doel van dit onderzoeksrapport is dan ook het verminderen van deze conflicten.
In het literatuuronderzoek worden factoren onderzocht die van invloed zijn op de conflicten. Er spelen kind afhankelijke factoren mee zoals gedragsproblemen- en stoornissen, intelligentie, geslacht, de taalontwikkeling en spellen die de kinderen spelen. School afhankelijke factoren zijn ook van invloed op de conflicten. In de literatuur wordt er gesproken over de invloed van surveillanten en de inrichting van het schoolplein. Een omgevingsfactor die ook invloed uitoefent op de conflicten is de thuissituatie.
Als innovatieve oplossing is gekozen om buitenspeelkaarten te ontwikkelen naar inzicht van Dohle (2007). Deze kaarten zijn tot stand gekomen middels een vragenlijst en met hulp van de leerlingen van de school. Uit onderzoek van Qrius (2010) blijkt dat kinderen het liefst zelfverzonnen spelletjes spelen. Daarom is er ervoor gekozen om de leerlingen mee te laten beslissen in het ontwerpen van de innovatieve oplossing. De kaarten worden aangepast aan de specifieke onderwijscontext van Ons sbo.
Uit de resultaten blijkt dat de beleving van de kinderen over het buitenspelen grotendeels verbeterd is en dat de conflicten zijn afgenomen. Met dit gegeven zou gesteld kunnen worden dat buitenspeelkaarten een positieve bijdrage kunnen leveren aan het verminderen van conflicten op het schoolplein. Of de kaarten hetzelfde gewenste effect hebben in andere klassen, moet nog verder onderzocht worden

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingPABO Academie voor Pedagogisch Onderwijs
PartnerOns Sbo
Datum2017-05-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk