De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Spelen op SBO Westerhage

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Spelen op SBO Westerhage

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Op onze school, SBO Westerhage, hebben we zo'n kleine 200 leerlingen (leeftijd 8 tot en met 13 jaar). Naast leerproblemen hebben ze ook problemen op sociaal-emotioneel gebied.
De laatste jaren merken we dat het gedrag van veel leerlingen extremer wordt. Dit is logischerwijs terug te zien op de speelplaats. Het buiten spelen verloopt niet zo gemoedelijk als voorheen. Vandaar ons meesterstuk omtrent het buiten spelen. Onze praktijkvraag luidt als volgt:
Wij onderzoeken het speelgedrag van de leerlingen op SBO Westerhage door de ervaringen van zowel leerkrachten als leerlingen te inventariseren omdat wij het speelgedrag willen aanpakken teneinde de sfeer tijdens het buiten spelen te veranderen zodat onze leerlingen
sociaal competent worden tijdens het buiten spelen.
Wij hebben de taken binnen het meesterstuk verdeeld. Femke heeft alles uitgewerkt omtrent
het jongere kind, Mart alles met betrekking tot het oudere kind. Er is dus een onderverdeling gemaakt in zogeheten midden- en bovenbouw, teneinde de verkregen informatie samen te voegen om zo tot juiste conclusies en aanbevelingen te komen voor onze school. Voor het onderzoek hebben we gebruik gemaakt van enquêtes. Een enquête voor onze collega's en een enquête voor de leerlingen. Dit om te inventariseren hoe de leerkrachten en leerlingen het buiten spelen ervaren. Om meer inzicht te krijgen in de problematieken die de leerlingen bezitten hebben we de vier meest voorkomende stoornissen op onze school uitgewerkt. Naast literatuurstudie hebben we ook observaties met een videocamera gemaakt van leerlingen met de betreffende stoornis. Beide hebben we twee stoornissen uitgewerkt, ADHD en ODD zijn door Mart uitgewerkt, autisme en angststoornissen door Femke. Verder zijn we op zoek gegaan naar een school met een vergelijkbare populatie die al stappen heeft ondernomen om het buiten spelen te veranderen. We zijn uitgekomen bij de Mytylschool in Roosendaal. We hebben een interview gehad met ambulant begeleider Ben Schapendonk. Dit alles heeft uiteindelijk tot een advies geleid wat we voorleggen aan de directie van onze school.
De belangrijkste aanbeveling is om een beweegteam samen te stellen. Het beweegteam bestaat uit leerkrachten van de verschillende bouwen, de gymleerkracht en een intern begeleider. Belangrijk is om het beweegteam in september 2010 gevormd te hebben. Het streven is om in januari 2011 alles zover op de rol te hebben dat de vernieuwingen concreet terug te zien zijn tijdens het buiten spelen.

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2010
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk