De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Laadt dat maar aan mij over!

Weten wanneer je een toepassingsschema nodig hebt in het werkwoordspellingonderwijs.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Laadt dat maar aan mij over!

Weten wanneer je een toepassingsschema nodig hebt in het werkwoordspellingonderwijs.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Context: Het niveau van de werkwoordspelling in groep 8 van o.b.s. Rubenshof in Oosterhout is te laag voor het ambitieniveau dat door de school wordt nagestreefd.
Het aanbieden van hulpmiddelen die de leerlingen zouden kunnen helpen te komen tot een correcte werkwoordspelling, heeft het niveau van de werkwoordspelling nog niet zichtbaar doen toenemen. Doel: Het hoofddoel van dit onderzoek is daarom het doen van concrete aanbevelingen voor interventies die kunnen worden ingezet om het niveau van de werkwoordspelling op o.b.s. Rubenshof te laten aansluiten bij het ambitieniveau van de school. In dit onderzoek wordt onderzocht in hoeverre het reviseren van een werkwoordendictee door de leerlingen zelf, met behulp van een toepassingsschema, tot meer correcte werkwoordsvormen leidt. Methode: De leerlingen zijn, nadat zij individueel een werkwoordendictee hebben gemaakt en in drie lessen hebben geleerd het toepassingsschema te gebruiken, verdeeld over drie onderzoeksgroepen. Elke groep heeft het eigen werkwoordendictee op een andere wijze gereviseerd: individueel zonder gebruik te maken van enig hulpmiddel, individueel met behulp van het toepassingsschema en in tweetallen met behulp van het toepassingsschema. Resultaten: De toename van het aantal correct gespelde werkwoordsvormen toonde een significant verschil aan tussen de groepen leerlingen die hun dictee individueel (met of zonder schema) reviseerden en de groep leerlingen die hun dictee in tweetallen reviseerde met behulp van het toepassingsschema. Conclusie: Het aantal correct gespelde werkwoordsvormen in het eigen werkwoordendictee neemt meer toe wanneer het dictee in tweetallen wordt gereviseerd met behulp van een toepassingsschema, dan wanneer het dictee individueel wordt gereviseerd (met of zonder schema). Of deze toename specifiek komt door het reviseren in tweetallen of door het reviseren met een toepassingsschema kan worden onderzocht in een vervolgonderzoek. Voor o.b.s. Rubenshof wordt in ieder geval aanbevolen om meer specifieke aandacht te besteden aan het leren toepassen van een toepassingsschema.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingPABO Academie voor Pedagogisch Onderwijs
PartnersOBS Rubenshof te Oosterhout
Datum2017-05-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk