De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Op weg naar groene weides

Een aanbeveling rondom de ontwikkeling van vitaliteit binnen Christengemeenschap de Goede Herder aan de hand van National Church Life Survey

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Op weg naar groene weides

Een aanbeveling rondom de ontwikkeling van vitaliteit binnen Christengemeenschap de Goede Herder aan de hand van National Church Life Survey

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In Christengemeenschap de Goede Herder heeft men te maken met vergrijzing en is daardoor bezorgd over haar voortbestaan. Er is noodzaak tot verandering, maar hoe?
Door verschillende onderzoeksmethoden hebben wij de gemeente gescand om te groeien in vitaliteit. Sturend hierbij waren negen kernkwaliteiten: geloof, erediensten, gemeenschap, visie, leiderschap, vernieuwing, dienstbetoon, getuigenis en integratie. Door interviews, enquêtes en focusgroep-gesprekken kregen we informatie over de verschillende kernkwaliteiten. Aan de hand hiervan besloten we ons verder te richten op leiderschap. Op zoek naar het knelpunt hierin kwamen we op drie thema’s: geestelijk leiderschap, visievorming en gebrek aan eenheid/een moppercultuur. Deze drie thema’s hebben we verbonden met leiderschap waarbij het gebrek aan eenheid leidraad was. Hoe kan het leiderschap de eenheid binnen de gemeente verbeteren kijkend naar geestelijk leiderschap, visievorming en het omvormen van een cultuur?
Voor beantwoording van de vraag beginnen we bij visievorming. Vanuit de visie vindt structuurvorming, cultuurvorming en geestelijke vorming plaats. Zo wordt de visie sturend voor het hele gemeenteleven, wanneer de doelen in de visie specifiek, meetbaar en haalbaar zijn en ze gesteld worden met het oog op de relatie met God, elkaar en de omgeving.
Daarmee hebben we de bovenstaande vraag echter nog niet beantwoord, we hebben slechts randvoorwaarden gesteld. Daarom hebben we ook specifieke doelen gesteld met het oog op de relatie met elkaar. De focus ligt bij een cultuur van dankbaarheid, waardoor de eenheid verbetert. Leiders gaan daarin voorop, ze geven het goede voorbeeld, geven onderwijs, spreken mensen aan in liefde wanneer ze vervallen in oude patronen, leven zelf vanuit dankbaarheid en maken dit zichtbaar.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingGodsdienst Pastoraal Werk
PartnerChristengemeenschap de Goede Herder, Den Haag
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk