De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Samenvatting

Dit afstudeerproduct is uitgevoerd in opdracht van Stichting Voorkom. Deze stichting zet preventieve projecten in om verslaving bij jongeren te voorkomen. De stichting wilde een specifieke voorlichting over gameverslaving aan kunnen bieden. Met dit onderzoek is vorm en inhoud gegeven aan een ouderavond over gameverslaving. De Stichting wil ouders een voorlichtingsavond aanbieden over gameverslaving, zodat ouders bij kunnen dragen aan de preventie en signalering van gameverslaving. Onze hoofdvraag luidt dan ook: ‘Welke informatie aan ouders sluit aan en draagt bij aan preventie en signalering van gameverslaving onder jongeren tussen de 11 en de 18 jaar en wat betekent dat voor het aanbod en de werkwijze van Stichting Voorkom?’
Voor dit onderzoek is literatuurstudie gedaan en zijn interviews afgenomen bij (ex-) gameverslaafden, hulpverleners en ouders. Er worden met het literatuuronderzoek in gegaan op inhoudelijke aspecten van gameverslaving en op de preventie en signalering van gameverslaving door ouders. De literatuurstudie hierover is aangevuld met de informatie uit de interviews met de (ex-) gameverslaafden en hulpverleners.
Daarnaast is weergegeven aan welke informatie met betrekking tot gameverslaving ouders behoefte hebben en hoe hier vorm aan kan worden gegeven in een ouderavond. Deze informatie is opgesteld naar aanleiding van de interviews aan ouders van jongeren tussen de 11 en de 18 jaar. Als aanbeveling is een projectenboek opgesteld, waarin informatie en handvatten zijn gegeven omtrent preventieve voorlichtingen aan ouders over gameverslaving.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingMaatschappelijk Werk & Dienstverlening
Jaar2013
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk