De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Hoe een kleine kring toch groot kan zijn...

Afstudeeronderzoek Leraar Basisonderwijs

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Hoe een kleine kring toch groot kan zijn...

Afstudeeronderzoek Leraar Basisonderwijs

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Met dit onderzoek werd de volgende onderzoeksvraag beantwoord: ‘Hoe ontwikkelt zich de woordenschat van de leerlingen uit groep 2 van het CBS Het Kompas, bij de toepassing van de kleine kring in een circuit-vorm?’ Om deze onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden is een literatuurstudie en een praktijkonderzoek gedaan. Dit onderzoek betrof een experimentele groep en een controlegroep. Na de nulmeting, gericht op de woordenschat, heeft er gedurende 4 weken een interventie plaatsgevonden in de experimentele groep. Na afloop heeft er een eindmeting plaatsgevonden. Vanuit de literatuur is gebleken dat een leerkracht, om goed te kunnen inspelen op de verschillen in de klas, moet differentiëren. Dit kan een leerkracht doen door de kinderen in te delen in niveaugroepen. Daarnaast blijkt het gebruik van het viertaktmodel een goede basis voor de vormgeving van woordenschatonderwijs. Uit het praktijkonderzoek bleek dat de gemiddelde scores van de leerlingen van de experimentele groep gestegen waren na de uitvoering van de interventie. Het gaat hier echter wel over kleine verschillen. Mogelijk is de relatief korte onderzoeksperiode hier de verklaring voor. Er wordt dan ook aanbevolen om bij vervolgonderzoek een langere onderzoeksperiode te hanteren, waarin een tussenmeting waardevol kan zijn.​

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingLeraar Basisonderwijs
PartnerCBS Het Kompas, Alblasserdam
Datum2019-05
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk