De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Kruispunt of gescheiden wegen?

Onderzoek naar hoe echtparen in echtscheidingssituaties pastoraal worden begeleid door een aantal kerken in X en naar wat de overeenkomsten en verschillen zijn met hulp in de vorm van mediation

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Kruispunt of gescheiden wegen?

Onderzoek naar hoe echtparen in echtscheidingssituaties pastoraal worden begeleid door een aantal kerken in X en naar wat de overeenkomsten en verschillen zijn met hulp in de vorm van mediation

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit onderzoek onderzocht ik hoe het pastoraat in een aantal kerken in de context van X wordt vormgegeven in echtscheidingssituaties. Tevens onderzocht ik wat de overeenkomsten en verschillen met hulp in de vorm van mediation zijn. Doel was dat duidelijk werd op welke punten de pastorale begeleiding in situaties van echtscheiding conflicteert met de hulp van M1.
Ik heb bij 4 pastores diepte-interviews afgenomen, M1 geïnterviewd en een pastor geïnterviewd ten behoeve van de aanbevelingen. Ik heb een literatuurstudie gedaan over mediation en pastoraat en deze gebruikt om de deelvragen en interviewvragen te formuleren en overeenkomsten en verschillen tussen mediation en pastoraat te beschrijven.
Zowel in het literatuur- als in het praktijkonderzoek wordt duidelijk dat het niet mogelijk is te spreken van 'het pastoraat'. Om mediation en pastoraat te vergelijken is het nodig te kijken naar de stromingen binnen het pastoraat, de rol van de pastor en de consequenties die dit heeft voor pastoraat. Ook is het niet mogelijk te spreken over 'de mediator'. Er is verschil in de begeleiding die wordt geboden door M1 en M2. Pastoraat en mediation conflicteren als pastoraat gericht is op het herstel van het huwelijk en mediation gericht is op het komen tot een oplossing, eventueel door het vormgeven aan de echtscheiding.
De meeste pastors erkennen de waarde van mediation maar verwijzen niet door. De mediator wenst samenwerking, maar de meeste pastors niet. Mediation biedt voordelen voor de toekomst, ook voor de kinderen en de pastors zouden eerder en vaker moeten doorverwijzen.
M1=christelijke mediator M2=mediator

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingGodsdienst Pastoraal Werk
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk