De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Met open armen

Buitenschoolse activiteiten voor kinderen uit gezinnen die leven onder de armoedegrens

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Met open armen

Buitenschoolse activiteiten voor kinderen uit gezinnen die leven onder de armoedegrens

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Buitenschoolse activiteiten hebben een positieve bijdrage aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Tijdens buitenschoolse activiteiten kunnen kinderen vaardigheden ontwikkelen zoals het vergroten van het zelfvertrouwen en omgaan met andere mensen.

Een kind dat in Nederland opgroeit in een gezin dat leeft onder de armoedegrens heeft ook baat bij buitenschoolse activiteiten. Vanwege geldgebrek zijn veel kinderen uitgesloten van buitenschoolse activiteiten. Deze kinderen hebben een verhoogde kans op een sociaal isolement. Dit heeft tot gevolg dat kinderen die leven in armoede minder mogelijkheden hebben om zich te ontwikkelen in sociale relaties en moeilijker vriendschappen aangaan.

De gemeente Rotterdam acht buitenschoolse activiteiten van belang voor de ontwikkeling van kinderen. Daarom biedt zij de mogelijkheid dat kinderen uit gezinnen die leven onder de armoedegrens gebruik kunnen maken van het Kindpakket. Dit Kindpakket bestaat uit vouchers voor basisbenodigdheden en een wekelijkse activiteit die bijdraagt aan de sportieve of culturele ontwikkeling. Hierdoor zou het mogelijk moeten zijn dat alle kinderen kunnen deelnemen aan een sportieve of een culturele activiteit.

Toch lijkt het alsof het Kindpakket niet optimaal ingezet wordt. Er komen namelijk signalen uit buurt Het Lage Land in Rotterdam dat niet alle kinderen kunnen deelnemen aan buitenschoolse activiteiten. Daarom wil stichting Open Arms buitenschoolse activiteiten bieden aan kinderen die vanwege financiële redenen daar niet aan kunnen deelnemen.
Organisaties die in de buurt Het Lage Land in Rotterdam activiteiten aanbieden voor kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 12 jaar zijn: stichting Buurtwerk Alexander en stichting Abela.

Uit het buurtonderzoek in Het Lage Land is duidelijk geworden dat kinderen geen specifieke voorkeur hebben voor buitenschoolse activiteiten. Kinderen worden enthousiast van veel activiteiten zoals sportieve-, culturele-, buiten- en binnen activiteiten. De activiteit die kinderen het meest aanspreekt zijn sportieve activiteiten.

Ouders en professionals willen graag dat de activiteiten die stichting Open Arms gaat bieden voldoet aan een aantal voorwaarden. Het gaat hierbij om de volgende voorwaarden: kinderen moeten samen activiteiten ondernemen, adequate begeleiding moet aanwezig zijn, begeleiding moet structuur en veiligheid bieden. Daarnaast moet de activiteit laagdrempelig in kosten en bereikbaarheid zijn. Tijdens de begeleiding van buitenschoolse activiteiten is het raadzaam dat de vrijwilligers weet hebben van de voorwaarden.
Professionals vinden het van belang dat stichting Open Arms samenwerkt met andere organisaties zodat er geen activiteiten worden georganiseerd die al in de wijk aanwezig zijn.

Activiteiten die stichting Open Arms structureel kan organiseren zijn creatieve activiteiten. Deze activiteiten worden nog niet aangeboden in de buurt Het Lage Land. Ook zijn kinderen geïnteresseerd in deze activiteiten. Het is raadzaam dat stichting Open Arms in gesprek blijft met lokale organisaties zodat er buitenschoolse activiteiten aangeboden worden aan kinderen die opgroeien in gezinnen onder de armoedegrens.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingSociaal Pedagogische Hulpverlening
Jaar2016
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk