De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Vormen van Verbinding

Gemeenschapsvorming in een pioniersproject

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Vormen van Verbinding

Gemeenschapsvorming in een pioniersproject

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Pioniersproject Nieuw-Westenwind heeft drie jaar in Amsterdam Nieuw-West gepionierd en gewerkt aan christelijke gemeenschapsvorming. Dit bleek zeer uitdagend te zijn. Duurzame gemeenschapsvorming is minder succesvol gebleken dan gehoopt. Daarmee is de vraag ontstaan naar de oorzaak van het achterblijvende aantal betrokken leden. Dit is de aanleiding geweest om dit onderzoek te initiëren.
Het doel van het onderzoek is het verwerven van inzicht in het proces van gemeenschapsvorming. Door te onderzoeken hoe en waarom mensen zich aan elkaar verbinden in het kader van christelijke geloofsgemeenschappen. Vanuit deze doelstelling is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: Welke lessen kunnen we trekken uit de ervaringen en inzichten die het pioniersproject Nieuw-Westenwind heeft opgedaan m.b.t. gemeenschapsvorming, om zo aanbevelingen te kunnen geven voor het bredere pioniersveld wanneer het gaat om gemeenschapsvorming.
Om antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag is een literatuurstudie en praktijkonderzoek gedaan. Op basis van het onderzoek komt naar voren dat het gemeenschapsleven zeer veranderd is. Men is meer gericht geraakt op het individu dan op het collectief. Ook de christelijke gemeenschap is veranderd en dient opnieuw gedefinieerd te worden. Een aantal conclusies kunnen getrokken worden. Allereerst is Nieuw-Westenwind veelal gericht geweest op presentie. Hoge verwachtingen, onze huidige samenleving en het ontbreken van een duidelijke focus hebben gemeenschapsvorming verder lastig gemaakt.
Een nieuwe christelijke gemeenschap zal niet zomaar ontstaan. Het blijft zoeken en experimenteren. Afsluitend zijn een viertal aanbevelingen gedaan ter bevordering van gemeenschapsvorming. Deze aanbevelingen zijn in eerste instantie gericht op Nieuw-Westenwind. Secondair zijn deze aanbevelingen relevant voor het bredere pioniersveld.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingGodsdienst Pastoraal Werk
PartnerNieuw-Westenwind, Amsterdam
Jaar2017
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk