De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Zorg = Identiteit / Zorg gaat voor Identiteit / Identiteit gaat voor Zorg

Onderzoek naar de rol van identiteit bij de inrichting van samenwerkingsverbanden passend onderwijs

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Zorg = Identiteit / Zorg gaat voor Identiteit / Identiteit gaat voor Zorg

Onderzoek naar de rol van identiteit bij de inrichting van samenwerkingsverbanden passend onderwijs

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Mensen hebben vanuit de geschiedenis een lange strijd gevoerd om bijzonder onderwijs op te richten en scholen zo in te richten zoals ze nu zijn. Artikel 23 van de grondwet is daarbij zeer belangrijk. Hierdoor kon men in de scholen de christelijke identiteit waarborgen.
Op dit moment werkt men aan de inrichting van nieuwe samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Deze worden op basis van geografische ligging ingedeeld en opgelegd vanuit de overheid, in plaats van ingericht op basis van denominatie, zoals bij de samenwerkingsverbanden WSNS. Doordat de nadruk nu ligt op samenwerking en niet meer op identiteit kan een verschuiving plaatsvinden op het gebied van identiteit binnen het christelijk onderwijs.

Vanuit de theorie worden een viertal hypothesen opgesteld, te weten:
Scholen binnen bijzonder onderwijs willen alleen meewerken binnen het samenwerkingsverband passend onderwijs, wanneer dit betekent dat de autonomie van deze scholen onveranderd blijft, zoals bij de samenwerkingsverbanden WSNS.

Scholen waarbij intern de christelijke identiteit een duidelijke rol speelt, willen ook binnen het samenwerkingsverband passend onderwijs deze christelijke identiteit vormgeven en waarborgen.

Type 1 scholen willen christelijke identiteit een (grotere) rol laten spelen binnen de inrichting van samenwerkingsverbanden passend onderwijs.

Scholen waarbij christelijke identiteit een duidelijk rol speelt, stellen zich proactief op bij de inrichting van het samenwerkingsverband om zo op het gebied van identiteit en autonomie de juiste kaders te scheppen.

Deze hypothesen zijn getoetst bij besturen van samenwerkingsverband Rijn en Gelderse Vallei, door middel van een casestudy. Conclusies vanuit de casestudy zijn dat de autonomie van de scholen onveranderd moet blijven, dat de christelijke identiteit moet worden vormgegeven en moet worden gewaarborgd, maar dat de christelijke identiteit binnen de inrichting van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs geen (grotere) rol speelt. Daarnaast is men verdeeld over de proactieve opstelling rondom de inrichting van het samenwerkingsverband op het gebied van identiteit en autonomie.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingLeraar Basisonderwijs
AfdelingAcademie Educatie
Jaar2013
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk