De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Opbrengstgericht of talentgericht werken?

Een onderzoek naar onderwijsvisies

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Opbrengstgericht of talentgericht werken?

Een onderzoek naar onderwijsvisies

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Zoals veel opleidingen is ook de pabo van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE-Pabo) een proces ingegaan van bezinning op de onderwijsvisie: waar staan we voor en hoe willen we
dat bereiken? Ter ondersteuning van dit proces is een onderzoek gestart naar onderwijsvisies. In een eerder gepubliceerd literatuuronderzoek kwamen we tot de omschrijving van twee actuele onderwijsvisies: in de ene visie staat opbrengstgericht werken voorop, in de andere visie ontplooiingsgericht werken. In het hier gepresenteerde vervolgonderzoek zochten we voor deze indeling empirische ondersteuning. Docenten van de CHE-pabo
vulden een ‘vragenlijst onderwijsvisies’ in. De resultaten bevestigen de indeling op een aantal aspecten. Ook geven de resultaten aanleiding de term ontplooiingsgericht te vervangen door talentgericht. Op basis van de resultaten wordt gepleit voor contextueel onderwijs: onderwijs waarin plaats is voor de dynamiek van het talent van de leerkracht, de onderwijsbehoefte van de leerling en de vragen vanuit de samenleving.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
LectoraatDocent en Talent
Gepubliceerd inTijdschrift voor Lerarenopleiders VELON, Eindhoven, Vol. 35, Uitgave: 1, Pagina's: 35-47
Datum2014-05-13
TypeArtikel
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk