De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Muziek en OGO

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

​Ontwikkelingsgericht Onderwijs is een onderwijsvorm die gericht is op ontwikkeling en helpt kinderen zich breed te ontplooien door middel van interactie met een meerwetende medeleerling en/of leerkracht. Ten grondslag van OGO ligt de cultuurhistorische theorie van Lev Vygotsky, waarbij de focus ligt op de relatie tussen individu en cultuur. Het OGO-concept is gebaseerd op vijf principes en gaat ervan uit dat kinderen opvoedbaar en onderwijsbaar zijn.

Muziekonderwijs gaat uit van de vijf domeinen van muziek en het klank-vorm-betekenis-model. Muziek is in vorm gezette klanken en deze klanken hebben betekenis voor mensen. Binnen het OGO-concept krijgt het onderdeel betekenis een extra lading, omdat dit een extra dimensie binnen OGO heeft. OGO-muziekonderwijs gaat uit van de kerndoelen in combinatie met de manier waarop het aangeboden wordt en de wijze van rekening houden met de persoonlijke zingeving van de kinderen. Het vak muziek is goed in te passen in de vijf principes van OGO en er komt een duidelijke visie op muziekonderwijs tot stand.

Leerkrachtcompetenties en talent spelen voor de OGO-leerkracht ten aanzien van het vak muziek een rol. Het is vooral de manier van omgang met muziekonderwijs die de competenties van de OGO-leerkracht laat verschillen met die van een muziekdocent vanuit leerkrachtgestuurd perspectief.

OGO-muziekonderwijs vraagt veel van de OGO-leerkracht en enig talent en meer vakkennis door middel van bijscholing nodig. Er zijn veel mogelijkheden om OGO-muziekonderwijs concreet in te vullen en er komt een duidelijk competentieprofiel voort uit dit onderzoek.​

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingLeraar Basisonderwijs
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk