De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het associate lectoraat Christelijke Professie, ingesteld door Lelie zorggroep en de Christelijke Hogeschool Ede, heeft in de periode 2014–2018 een onderzoek uitgevoerd binnen Lelie zorggroep vanuit de vraag hoe Lelie zorggroep in de huidige maatschappelijke context en met behulp van theologie en andere wetenschappen als organisatie haar christelijke identiteit kan vormgeven. Teneinde deze vraag te beantwoorden zijn verschillende deelonderzoeken uitgevoerd. Door middel van interviews en een vragenlijst is het medewerkersperspectief in kaart gebracht, op conceptueel niveau is een visie op christelijke zorg verwoord, documenten zijn bestudeerd en er is een e-module ontwikkeld en getest. Gedurende het proces is er feedback opgehaald van de Raad van Bestuur, een klankbordgroep en overlegmomenten van regio- en teammanagers. Dit eindrapport vat onze bevindingen samen en biedt aanbevelingen ter versterking van de christelijke identiteit van Lelie zorggroep.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
LectoraatChristelijke Professie
Jaar2018
TypeRapport
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk