De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Seksuele voorlichting aan de kinderen op behandelgroep Jacala

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Seksuele voorlichting aan de kinderen op behandelgroep Jacala

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het thema seksualiteit heeft nog geen plaats binnen de begeleiding van de kinderen op behandelgroep Jacala van Reinaerde. Vanuit de begeleiders is hier echter wel vraag naar; zij zien in dat het nodig is om zichzelf en de kinderen van kennis te voorzien omtrent dit onderwerp.
De hoofdvraag die centraal staat is de volgende: ‘Welke handvatten kunnen de begeleiders van Jacala geboden worden om de kinderen in de leeftijd van negen tot en met veertien jaar met een verstandelijke beperking en autisme te ondersteunen in hun seksuele ontwikkeling?’ Met dit onderzoek bieden we de begeleiders handvatten om de kinderen voorlichting te kunnen geven.

Hiervoor is literatuuronderzoek gedaan naar de seksuele ontwikkeling van kinderen met een normale begaafdheid, kinderen met een verstandelijke beperking en kinderen met autisme, naar voorlichtingsmateriaal en naar de visie van de instelling. Naast literaire onderbouwing zijn begeleiders geïnterviewd. Zij hebben ons verteld over hun kijk op deze onderwerpen. We hebben ontdekt dat kinderen met een verstandelijke beperking en autisme te maken hebben met een verschil in de ontwikkelings- en kalenderleeftijd; lichamelijk ontwikkelen zij zich naar hun kalenderleeftijd, maar op cognitief-, sociaal en emotioneel gebied blijven ze achter. Het vormt een moeilijkheidsgraad wanneer men wil aansluiten bij de ontwikkeling van ieder kind. Dit verschil dient voor ogen gehouden te worden in het geven van voorlichting, waarbij de focus ligt op mogelijkheden van de kinderen. Visualisatie en concretisering is hierbij belangrijk. Daarnaast mag het materiaal niet in strijd zijn met de normen en waarden van de visie van Reinaerde.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingSociaal Pedagogische Hulpverlening
PartnerReinaerde, behandelgroep Jacala
Jaar2014
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk