De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een gewoon gezin…

Het beroepsprofiel van de gezinshuisouders in Nederland

Een gewoon gezin…

Het beroepsprofiel van de gezinshuisouders in Nederland

Samenvatting

Momenteel is er geen eenduidig beroepsprofiel voor de gezinshuisouder, wat het moeilijk maakt om zich te professionaliseren en positioneren tegenover verschillende partijen, zoals gemeente, overheid, inspectie en opleidingen. De vraagstelling voor dit onderzoek luidt als volgt: ‘Wat is een deel van de inhoud van het beroepsprofiel van de gezinshuisouder in Nederland?’. Allereerst is onderzocht wat er in een beroepsprofiel terug dient te komen. Een voorwoord, inhoudsopgave en inleiding komen als eerst aan bod in een beroepsprofiel. Vervolgens bestaat een beroepsprofiel uit hoofdstukken, waarin de ontwikkelingen, positiebepaling, kerntaken, kernopgaven en competenties beschreven worden. Er wordt afgesloten met een literatuurlijst, begrippenlijst en eventuele bijlagen. Vanuit de interviews werd duidelijk dat gezinshuisouders de volgende kerntaken formuleren voor hun beroep: een veilig thuis bieden, opvoeden, de biologische familie een plek geven, samenwerken en ondernemen. Onder deze kerntaken zijn diverse taken geformuleerd. De gezinshuisouders formuleerden ook voorwaarden voor het beroep van de gezinshuisouder, waaronder vitaliteit, professionalisering en reflecteren. Uit onderzoek kwam naar voren dat een gezinshuis zich van een leefgroep onderscheidt, doordat een gezinshuis meer continuïteit kan bieden en een blijvende relatie met het kind aan kan gaan. Verder onderzoek moet de uitkomsten van dit onderzoek verder onderbouwen en uitbreiden, zodat in de toekomst een volledig beroepsprofiel bewerkstelligd kan worden.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingSociaal Pedagogische Hulpverlening
Jaar2013
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk