De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De oplossing bij oplossingsgericht

De effecten van een OGW-gesprek bij een individuele leerlingbegeleiding

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De oplossing bij oplossingsgericht

De effecten van een OGW-gesprek bij een individuele leerlingbegeleiding

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Steeds meer scholen willen aansluiten bij de behoeftes van het kind. Er zijn veel verschillende manieren om dit aan te pakken binnen een school. Een manier daarvan is oplossingsgericht werken, in dit onderzoek afgekort als OGW. Een kenmerk van OGW is dat dat er een nadruk ligt op de oplossing en niet op het probleem. Met deze aanpak wil OGW kinderen op een snelle en juiste manier helpen bij hun problemen (Cauffman & Dijk, 2011). Of deze aanpak wel het beoogde effect heeft is in deze scriptie binnen het Christelijk onderwijs onderzocht.
In het literatuuronderzoek is uitgewerkt wat OGW precies inhoudt en wat de concepten betekenen die in het onderzoek naar voren komen. Daarnaast is de visie van OGW vergeleken met de Bijbels Christelijke visie. Aan de hand van deze vergelijking is een aanpassing ontwikkeld om te werken met OGW binnen het Christelijk basisonderwijs.
In dit onderzoek is bekeken wat het effect is van het OGW binnen een individueel begeleidingstraject. Er zijn vijf kinderen van de basisschool gevolgd die ieder hebben gewerkt aan een zelf ingebracht probleem. Dit probleem kon zowel betrekking hebben op leerprestaties als welbevinden. De vijf kinderen hebben ieder vier gesprekken gevoerd, deze gesprekken zijn opgenomen op filmmateriaal. Achteraf zijn deze gesprekken uitgewerkt. Twee observanten bekeken het materiaal en hebben aangegeven wat ze zien in de gesprekken. Het materiaal is ook getoetst op een juist gebruik van de technieken behorende bij OGW.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingLeraar Basisonderwijs
Jaar2013
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk