De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Kind en leerkracht, samen sterk

Werken aan de werkhouding met een kindplan

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Kind en leerkracht, samen sterk

Werken aan de werkhouding met een kindplan

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Er is in dit praktijkonderzoek antwoord gegeven op de vraag of het samen met het kind opstellen van een plan invloed heeft op werkhoudingsproblemen. Voor het samen opstellen van het plan is er gebruik gemaakt van het kindplan. Het kindplan is voorafgaand aan de uitvoering van het onderzoek ontworpen aan de hand van literatuur over handelingsgericht- en oplossingsgericht werken. Het kindplan is ingezet bij kinderen die te maken hebben met werkhoudingsproblemen. Aan de hand van oplossingsgerichte gespreksvoering is besproken wat ze op het gebied van werkhouding wilden leren en op welke manier ze dat wilden leren. Het leerdoel en de weg om het doel te bereiken is vastgelegd in het plan. De onderzoeker heeft vanuit haar expertise de op Meichenbaum gebaseerde methode Stippestappen aangeboden als manier om het doel te bereiken. Uit Stippestappen zijn onderdelen geselecteerd die pasten bij het werkhoudingsprobleem en het gekozen leerdoel van het kind. Gedurende vier wekelijkse sessies is de vooruitgang van het kindplan met het kind besproken en is er geoefend met de geselecteerde onderdelen uit Stippestappen. Na vier weken is het plan samen met het kind geëvalueerd. Er is een tijdsteekproef, een observatie, een vragenlijst en een interview afgenomen om te kunnen beoordelen of het kindplan een positieve invloed heeft gehad op de werkhoudingsproblemen van de 5 leerlingen. Uit de resultaten van de onderzoeksinstrumenten volgt dat het kindplan bij alle leerlingen een positieve invloed heeft gehad op de werkhouding

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2012
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk