De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Does it take a village?

Onderzoek naar de maatschappelijke opdracht van de basisschool

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Does it take a village?

Onderzoek naar de maatschappelijke opdracht van de basisschool

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Scholen worden in toenemende mate benaderd met de meest uiteenlopende vragen en taken. Meestal zijn dit taken die niet onder het reguliere lesaanbod vallen maar wel maatschappelijk van belang zijn. Deze maatschappelijke taken vallen onder de maatschappelijke opdracht van de basisschool. De maatschappelijke opdracht definieert zich als de opdracht om leerlingen voor te bereiden op het functioneren in de maatschappij door het overdragen van normen en waarden en door te reageren op maatschappelijke vragen en problemen die op de school afkomen. De drie doeldomeinen van het onderwijs: kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming vormen het referentiekader voor maatschappelijke taken. Taken die hierbuiten vallen zijn vaak randvoorwaarden om te kunnen voldoen aan bovenstaande domeinen. De vormgeving van de maatschappelijke opdracht is afhankelijk van de visie en identiteit van de school en kan dus door elke school zelf worden ingevuld. Hierbij zijn drie onderwijsvarianten te onderscheiden: de sobere school, de netwerkschool en de multifunctionele school. Een school is vrij om haar eigen onderwijstype te kiezen en vorm te geven. Een manier om taken te kunnen filteren is door gebruik te maken van het afwegingskader of waarde-creatie. Beide modellen helpen een school weloverwogen keuzes te maken in het al dan niet gehoor geven aan maatschappelijke vraagstukken. De resultaten afkomstig uit dit onderzoek vormen het uitgangspunt voor het creëren van een schoolbrede visie betreffende de maatschappelijke opdracht van de Prins Willem Alexanderschool.​

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingLeraar Basisonderwijs
Jaar2017
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk