De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Verbeterd vertrouwen! / De website verbeter je zo!

Een onderzoeks- en adviesrapport met betrekking tot Vraaghetdepolitie.nl

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Verbeterd vertrouwen! / De website verbeter je zo!

Een onderzoeks- en adviesrapport met betrekking tot Vraaghetdepolitie.nl

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Onderzoeksrapport
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Sluit de politie nog wel aan bij de belevingswereld van jongeren? Wat vinden jongeren van de politie en waarom? De doelstelling van dit onderzoek is inzichtelijk maken hoe het gebruik van de website kan bijdragen aan het vertrouwen van de doelgroep in de politie. In dit kader is de volgende onderzoeksvraag gesteld: Met welke aanpassingen in het aanbieden van de content op Vraaghetdepolitie.nl kan de politie het vertrouwen onder jongeren van twaalf tot achttien jaar verbeteren? Om hierop antwoord te geven is gebruik gemaakt van een beknopte literatuurstudie,enquête, gedragsobservaties, interviews, card sorting en een benchmark.

Het vertrouwen in de politie onder jongeren is hoog. Jongeren zijn ervan overtuigd dat politie er alles aan doet om te helpen wanneer dit nodig is. Zij zijn positief over de wijze van criminaliteitsbestrijding. Er is echter onvrede over de beschikbaarheid van de politie en haar communicatieve vermogen. Het navigatiegedrag van verschillende jongeren varieert niet enorm, maar de kennis van bepaalde begrippen wel. Daardoor vinden sommige jongeren gemakkelijker antwoord op hun vraag dan andere websitebezoekers Jongeren zijn over het algemeen neutraal tot positief over de website. Navigeren door de website door het gebruik van themablokken vinden ze handig. Wel kan er nog wat veranderd worden aan het kleurgebruik, de nieuwsblokken, de lijsten met vragen en het nieuwsoverzicht. Jongeren hebben de voorkeur aan persoonlijk contact met de politie, maar als er toch contact op afstand is, doen ze dat het liefst in een telefoongesprek, via een applicatie van de politie of via social media. Het gebruik van een website komt op de vierde plaats.

Geconcludeerd kan worden dat Vraaghetdepolitie op de dimensie ‘het communicatieve vermogen van de politie’ en ‘beschikbaarheid’ kan bouwen aan het vertrouwen in de politie. Het is echter geen heilige graal. Jongeren gaven concrete adviezen waarop de politie haar website kan verbeteren."

Adviesrapport:
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Maar de samenleving en het medialandschap veranderen snel, vrijwel altijd sneller dan de politie acteert. In dat kader is voorafgaand aan dit advies is onderzoek gedaan naar het vertrouwen onder jongeren in de politie en de website Vraaghetdepolitie.nl. In dit advies worden vijf strategische adviezen gegeven:

• Herbezinning op de thema’s op Vraaghetdepolitie.nl;
• Besteed meer aandacht aan de online klantreis;
• Geef jongeren bevestiging;
• Bouw aan een community;
• Wees voorbereid op ontwikkelingen.

Daarnaast worden er meerder praktische adviezen gegeven met betrekking tot de website. Ook is er een visualisatie van een mogelijk ontwerp van de nieuwe website bijgevoegd.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingCommunicatie
PartnersPolitie Nederland
Jaar2018
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk