De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een beetje buiten de lijntjes kleuren

Ontwikkeling van een narratief format voor de persoonlijke professionalisering van de leerkracht

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Een beetje buiten de lijntjes kleuren

Ontwikkeling van een narratief format voor de persoonlijke professionalisering van de leerkracht

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek gaat over het leren van leerkrachten door het vertellen over hun succeservaringen. In de huidige beroepspraktijk hebben leerkrachten vaak het gevoel dat ze door kwantitatieve benaderingen van hun functioneren hun bewegingsvrijheid verliezen. Om aan te sluiten bij wat de leerkracht zelf motiveert, hebben we een format nodig voor persoonlijke ontwikkeling dat niet als beperkend wordt ervaren, maar juist als stimulerend.
Dit hebben we gedaan door binnen de literatuur op zoek te gaan naar indicatoren die belangrijk zijn voor het leren van de leerkracht. Deze hebben we verbonden aan de narratieve structuur van hun leerbiografie en in de vorm gegoten van een format voor een vraaggesprek, ook wel narrative encounter genoemd.
Dit format, dat bestaat uit een openingsvraag en enkele steunvragen, hebben we in de praktijk getest bij leerkrachten die werkzaam zijn in het basisonderwijs. Daaruit bleek dat leerkrachten door ze te laten vertellen over hun persoonlijke ervaringen van trots en de reflectie hierop, deze situaties weer verbinden aan hun eigen visie. Vanuit deze eigen visie kijken ze verder hoe deze meer aan het licht kan komen in toekomstige situaties.
Het ontwikkelde format toonde dat deze manier om de leerkracht te benaderen vruchtbaar kan zijn voor de persoonlijke professionalisering. Vervolgonderzoek over leren door verhalen te vertellen kan verdere inzichten opleveren om met deze methodiek aan de slag te gaan. De opbrengsten van dit onderzoek kunnen benut worden binnen schoolorganisaties ter ondersteuning van persoonlijke ontwikkelplannen van leerkrachten, of binnen andere beroepen waarbinnen normatieve uitgangspunten op het spel staan.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingLeraar Basisonderwijs
Jaar2017
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk