De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Begaafd(en) lesgeven?!

(In hoeverre) is er een verband tussen de kennis van de leerkracht over hoogbegaafdheid en de attitude en beeldvorming van de leerkracht ten opzichte van de hoogbegaafde leerling?

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Begaafd(en) lesgeven?!

(In hoeverre) is er een verband tussen de kennis van de leerkracht over hoogbegaafdheid en de attitude en beeldvorming van de leerkracht ten opzichte van de hoogbegaafde leerling?

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit afstudeeronderzoek heb ik onderzocht of er een verband is tussen de kennis over hoogbegaafdheid die de leerkracht bezit en de attitude en beeldvorming ten opzichte van deze hoogbegaafde leerling. Zorgt een hoge kennisscore voor een hoge attitude of juist niet? Is de hoge (al dan niet lage) kennisscore verantwoordelijk voor de beeldvorming? Wellicht zijn er ook nog andere zaken (zoals de leeftijd, de ervaring, de bouw waarin de leerkracht werkt of het jaartal van afstuderen) belangrijk in het ontwikkelen van de attitude en beeldvorming.

Voorafgaand aan dit onderzoek heb ik een literatuurstudie gedaan naar hoogbegaafdheid. Wat is hoogbegaafdheid? Wat zijn kenmerken van hoogbegaafde leerlingen? Welke theorieën bestaan er over hoogbegaafdheid? Wat betekent hoogbegaafdheid voor de leerling? Wat betekent hoogbegaafdheid voor de klas? En tot slot: Hoe kan hoogbegaafdheid gesignaleerd worden?

In het licht van deze informatie heb ik een enquête opgesteld die ik heb afgenomen bij de leerkrachten van drie scholen. Ik heb de gegevens verwerkt en met elkaar vergeleken om zo antwoord te krijgen op de vraag of kennis verantwoordelijk is voor de attitude en beeldvorming en in hoeverre. Uit de gegevens kan geconcludeerd worden dat delen van de kennis invloed heeft op de attitude of beeldvorming. Niet alle kennis is daar belangrijk in. Ook niet alle kennis heeft invloed op de attitude én beeldvorming. Sommige kennis beïnvloedt de attitude, andere kennis beïnvloedt de beeldvorming.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingLeraar Basisonderwijs
Jaar2013
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk