De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Revalideren in een therapeutisch klimaat

Onderzoek naar de mate waarin het Laurens Therapeutisch Klimaat wordt nageleefd door het multidisciplinaire team op een afdeling voor geriatrische revalidatie en aanbevelingen ter verbetering

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Revalideren in een therapeutisch klimaat

Onderzoek naar de mate waarin het Laurens Therapeutisch Klimaat wordt nageleefd door het multidisciplinaire team op een afdeling voor geriatrische revalidatie en aanbevelingen ter verbetering

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In januari 2012 is het LTK (Laurens Therapeutisch Klimaat) ingevoerd binnen Beweging 3.0, loactie Zilverschoon door een projectgroep bestaande uit verschillende disciplines die werkzaam zijn op de afdeling voor geriatrische revalidatie. Door de opdrachtgever van dit onderzoek wordt verondersteld dat het LTK in de huidige situatie onvoldoende wordt nageleefd door het multidisciplinaire team. Echter, er is onvoldoende informatie en onderzoek om hierover een uitspraak te kunnen doen.
Vraagstelling: In welke mate wordt het LTK nageleefd door het multidisciplinaire team binnen Beweging 3.0, locatie Zilverschoon, op de afdeling voor geriatrische revalidatie en hoe kan men tot verbetering komen?
Doelstelling: Een onderzoeksverslag waarin wordt weergegeven in welke mate het LTK wordt nageleefd door het multidisciplinaire team met daarin aanbevelingen tot verbetering, zodat de kwaliteit van de revalidatie verbetert en de behandel- en ligduur wordt verkort.
Methode: Om antwoord te krijgen op de vraagstelling is er een kwalitatief onderzoek uitgevoerd. De onderzoeksgegevens zijn verzameld door middel van focusgroepinterviews. Daarnaast is er literatuurstudie gedaan naar het LTK om de topiclijsten voor de focusgroepinterviews te funderen. De populatie van dit onderzoek bestond uit het gehele multidisciplinaire team. Uiteindelijk hebben zeventien medewerkers meegewerkt aan de focusgroepinterviews.
Resultaten: Dertien respondenten geven aan bekend te zijn met het LTK. Acht respondenten geven aan dat de communicatie en samenwerking binnen het multidisciplinaire team via het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) (rapportage, revalidatieplan, agenda), de individuele agenda, het multidisciplinair overleg en de overdracht niet goed verloopt en afspraken niet worden nageleefd. Tien respondenten geven aan dat er draagvlak in het gehele multidisciplinaire team nodig is om volgens het LTK te kunnen werken.
Conclusie: Uit de resultaten kan geconcludeerd worden dat het LTK niet optimaal wordt nageleefd door het multidisciplinaire team op de afdeling voor geriatrische revalidatie op locatie Zilverschoon. De oorzaak hiervan is een tekort aan kennis over het LTK en ook is de intrinsieke motivatie van de medewerkers onvoldoende, waardoor er te weinig draagvlak is om het LTK na te leven. Daarnaast wordt er geconcludeerd dat in de communicatie binnen het multidisciplinaire team veel mis gaat.
Aanbevelingen: Om draagvlak te creëren om het LTK na te leven is het eerst van belang dat de medewerkers binnen het multidisciplinaire team weten wat het LTK inhoudt, door middel van een scholing. Daarna is het pas mogelijk om draagvlak te creëren. Daarnaast wordt er aanbevolen om een vervolgonderzoek te doen door te gaan inventariseren hoe het ECD optimaal kan bijdragen aan het verbeteren van de communicatie en samenwerking binnen het revalidatieproces.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingVerpleegkunde
PartnerBeweging 3.0, locatie Zilverschoon, Nijkerk
Jaar2014
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk