De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Op zoek naar samenwerking in het proces van gemeentewording

Een casestudy naar het nut van aansluiting bij een landelijk kerkverband binnen het gereformeerd-protestantisme

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Op zoek naar samenwerking in het proces van gemeentewording

Een casestudy naar het nut van aansluiting bij een landelijk kerkverband binnen het gereformeerd-protestantisme

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Wanneer er door gemeenstichting een nieuwe plek van christelijke gemeenschapsvorming ontstaat die steeds meer op een volwaardige gemeente begint te lijken, komen daar allerlei uitdagingen bij kijken. Vragen rondom kerkorde zijn daarbij onvermijdelijk. Kan een plaatselijke gemeente hier zelf in voorzien of is daar samenwerking met andere gemeenten voor nodig?

Gemeenten hebben in de gehele kerkgeschiedenis gezocht naar wegen en structuren om samen te werken. Maar hoe ver moet die samenwerking gaan? Moeten gemeenten onderling verantwoording aan elkaar afleggen? Of is die samenwerking vrijblijvend? Op welke manier zou een bovenlokale organisatie zoals een kerkverband bij kunnen dragen aan de bevordering van het gemeentezijn op lokaal niveau?

Christelijke Gemeente Bunde/Meerssen is in 2014 als zendingsgemeente geïnstitueerd binnen het kerkverband van de landelijke Christelijk Gereformeerde Kerken (CGK). Aan deze aansluiting is een langdurig proces van gemeenschapsvorming naar gemeentewording voorafgegaan waarin de gemeente zorgvuldig heeft gezocht naar een passend kerkverband. Binnen deze gemeente deed ik onderzoek naar het nut van aansluiting bij een landelijk kerkverband binnen het gereformeerd protestantisme. De gemeente in Zuid Limburg stelde in hun zoektocht naar kerkelijk onderdak belangrijke doelen en randvoorwaarden op. Ik heb onderzocht in hoeverre deze na vier jaar gerealiseerd zijn en wat de bijdrage van de aansluiting bij de CGK daarin geweest is.

Tijdens het bestuderen van de theologische relevantie van de doelen en randvoorwaarden kwamen vijf thema’s naar voren: vrijheid, eenheid, leiderschap, continuïteit en identiteit. In het onderzoek toon ik aan hoe de aansluiting bij de CGK heeft bijgedragen aan deze aspecten van gemeentezijn.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingGodsdienst Pastoraal Werk
PartnerChristelijke Gemeente Bunde/Meerssen
Datum2019-05
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk