De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een bijdrage aan het onderwijsvernieuwingsdiscours vanuit het vak godsdienst

Een kwalitatief onderzoek naar de visie op toekomstbestendig godsdienstonderwijs van de sectie godsdienst op de Jacobus Fruytier scholengemeenschap

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Een bijdrage aan het onderwijsvernieuwingsdiscours vanuit het vak godsdienst

Een kwalitatief onderzoek naar de visie op toekomstbestendig godsdienstonderwijs van de sectie godsdienst op de Jacobus Fruytier scholengemeenschap

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Binnen het onderwijs zijn er veranderingen en discussies over vorm en inhoud van het onderwijs. Toekomstbestendig onderwijs vraagt om een gedegen visie. Daar ligt ook de doelstelling van dit onderzoek. Vanuit dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat de respondenten terughoudend zijn ten aanzien van meer ICT en technologie binnen het godsdienstonderwijs. Met dit standpunt staan zij kritisch tegenover de gepresenteerde voorstellen van het platform onsonderwijs2032 ten aanzien van het gebruik van ICT en technologie. Binnen de godsdienstles gaat het vooral om de persoonlijke ontmoeting. We leven in een digitaal tijdperk hierdoor gaat ook het leren leren anders. Leerlingen leren binnen en door de verschillende netwerken waarin ze zich bevinden. Het is van groot belang dat leerlingen juist in een netwerksamenleving leren om te investeren in diepgaande kwalitatief hoogwaardige contacten. In dit digitale tijdperk is informatie overal beschikbaar omdat leerlingen in het bezit zijn van ‘mobile devices’. Het is daarom nodig dat leerlingen beschikken over vaardigheden om te kunnen omgaan met digitale bronnen. De vaardigheid om niet digitale bronnen te kunnen bestuderen is en blijft belangrijk. Het is niet persé noodzakelijk dat leerlingen van alles iets weten. Verder vraagt de samenleving van de toekomst om zelfstandige, kritisch denkende wereldburgers. Hier ligt een belangrijke taak voor de docenten. Het huidige onderwijs is te resultaat gericht en zou meer een houding moeten stimuleren waarbij de leerling leert omdat hij er zelf beter van wordt en niet om de toets te halen. Het huidige onderwijs dient op bovengenoemde punten te vernieuwen.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingLeraar Godsdienst/Levensbeschouwing
PartnerJacobus Fruytier scholengemeenschap
Jaar2016
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk