De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Kwaliteitsindicatoren

Een kwantitatief onderzoek naar de motivatie van verpleegkundigen om te werken met kwaliteitsindicatoren

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Kwaliteitsindicatoren

Een kwantitatief onderzoek naar de motivatie van verpleegkundigen om te werken met kwaliteitsindicatoren

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Kwaliteit van zorg is in toenemende mate belangrijk in de Nederlandse gezondheidszorg. Vanuit de overheid wordt van ziekenhuizen gevraagd om het meetbare deel van de kwaliteit van zorg inzichtelijk te maken. Verpleegkundigen worden daarom geacht om met speciaal daarvoor ontwikkelde kwaliteitsindicatoren te werken.
Uit voorgaande onderzoeken binnen ziekenhuis A is gebleken dat het meetbare deel van de kwaliteit van de verpleegkundige zorgverlening niet volledig voldoet aan de geldende eisen behorend bij de kwaliteitsindicatoren. In dit onderzoek zijn daarom duizend verpleegkundigen uit ziekenhuis A en ziekenhuis B uitgenodigd om in een online vragenlijst aan te geven welke bevorderende en belemmerende factoren zij ervaren bij het werken met kwaliteitsindicatoren. Op deze manier werd duidelijk wat ruim 250 verpleegkundigen aangeven als de meest beïnvloedende factoren op het werken met kwaliteitsindicatoren en is inzichtelijk geworden hoe verpleegkundigen gestimuleerd kunnen worden om optimaal met indicatoren te werken.
Na analyse van de onderzoeksgegevens bleek een indicator die voordeel heeft voor de verpleegkundigen zelf in het dagelijkse werk als meest bevorderende factor te worden ervaren. Onvoldoende tijd in het werken met indicatoren wordt daarentegen als meest belemmerend ervaren. Verpleegkundigen blijken ambivalent te zijn in hun algehele mening over het werken met indicatoren.
De conclusie in dit onderzoek is dat verpleegkundigen mogelijk een kennistekort hebben en daarnaast mogelijk niet autonoom zijn in het werken met indicatoren.
In dit onderzoek wordt daarom aanbevolen om verder onderzoek te doen onder verpleegkundigen naar de invloed van kennis en het ervaren van autonomie bij het werken met indicatoren.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingVerpleegkunde
Jaar2013
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk