De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Begrijpend lezen

Vergroten van betrokkenheid van taalzwakke lezers

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Begrijpend lezen

Vergroten van betrokkenheid van taalzwakke lezers

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit onderzoek is gekeken naar aanpassingen in het onderwijs voor begrijpend lezen die bijdragen aan het vergro-ten van de betrokkenheid van taalzwakke leerlingen? Allereerst is vanuit de literatuur gekeken naar de verschillende aspecten die een rol spelen bij begrijpend lezen. Het gaat hierbij om aspecten bij de begrijpend lezer (onder ande-re vaardigheid van technisch lezen, voldoende woordenschat en kennis van de wereld) en aspecten die een rol spe-len in het onderwijs (onder andere de rol van de leerkracht, werkvormen en de tekstkeuze). In het praktijkonder-zoek is de betrokkenheid van de leerlingen van groep 7 in beeld gebracht door onder andere gebruik te maken van de Leuvense Betrokkenheidsschaal. Het blijkt onder andere dat taalzwakke leerlingen meer betrokken zijn als ze teksten lezen die bekende informatie bevatten, aansluiten bij hun eigen interesse en duidelijke verwerkingsvormen hebben. Voor het onderwijs is het belangrijk begrijpend lezen niet als apart vak te beschouwen, maar de vaardig-heden te oefenen bij allerlei teksten die in het onderwijs worden gebruikt (transfer). Ook blijkt vanuit de literatuur dat klassikale momenten vaak effectiever zijn dan zelfstandige verwerking, zeker ook voor taalzwakke leerlingen. De leerlingen geven zelf ook aan dat zij de klassikale momenten hoger waarderen. Door de leerlingen meer te laten oefenen met eigen gekozen teksten zullen zij gemotiveerder zijn en dit heeft een positieve invloed op de ontwikke-ling van leesbegrip.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingLeraar Basisonderwijs
Jaar2014
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk