De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Rekenen moet je doen

Een onderzoek naar het effect van bewegend leren op leerprestaties bij rekenen

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Rekenen moet je doen

Een onderzoek naar het effect van bewegend leren op leerprestaties bij rekenen

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het rekenonderwijs wordt op veel scholen in Nederland aangeboden volgens een realistische rekenmethode. Echter, op scholen in grote steden blijft een grote leerachterstand op rekengebied. In dit onderzoek wordt gekeken of deze leerachterstand sneller verholpen kan worden door inzet van bewegend leren naast de reguliere rekenmethode.
Het aantonen dat bewegend leren tijdens de rekenles bevorderlijk is voor de leerresultaten is het doel van dit onderzoek. De onderzoeksvraag luidt: ‘’Op welke manier kan bewegend leren, waarbij er een actieve stimulering plaatsvindt van de samenwerking tussen beide hersenhelften, een bijdrage leveren aan de leeropbrengsten van het rekenonderwijs?’’
Aan de hand van een experiment is onderzocht wat voor effect het bewegend rekenen heeft op het automatiseringsgedeelte van rekenen. In totaal hebben 25 leerlingen uit groep 4 meegewerkt aan de interventie. Op basis van de methodiek Met Sprongen Vooruit (Menne, 2001) heeft de experimentele groep gedurende een periode van acht weken wekelijks drie keer een kwartier bewogen tijdens de rekenles. Ter controle is een controlegroep ingezet waarbij gebruik gemaakt werd van een test- hertest bestaande uit een automatiseringstoets op de computer. Naar aanleiding van de resultaten bleek de experimentele groep een significante groei te hebben doorgemaakt in vergelijking tot de controlegroep. Om dit onderzoek betrouwbaarder te maken is het zinvol om dit experiment uit te voeren met een groter aantal respondenten en een langere interventieperiode.​

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingLeraar Basisonderwijs
PartnerPCBO Beatrixschool, Rotterdam
Jaar2017
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk