De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Rekenen kinderspel?!

Een onderzoek naar verhoogde leerresultatendoor het inzetten van spel in rekenonderwijs

Rekenen kinderspel?!

Een onderzoek naar verhoogde leerresultatendoor het inzetten van spel in rekenonderwijs

Samenvatting

Het doel van dit afstudeeronderzoek was te onderzoeken of er een relatie bestaat tussen het aanbieden van spel en verhoogde leerresultaten bij leerlingen in de midden- en bovenbouw van de basisschool. Een ander doel was te onderzoeken of spel invloed had op de leerling-factoren motivatie en autonomie. Tot slot is onderzocht of de leerling-factoren motivatie, autonomie en leerstijl van invloed zijn op de leerresultaten.
Het onderzoek is een kwantitatief, interveniërend onderzoek. Door middel van een experiment is er onderscheid gemaakt in de controlegroep, waar geen spel is aangeboden, en de experimentele groep, waar wel spel is aangeboden. Bij elkaar vormen deze leerlingen een groep van 73 deelnemers: 33 deelnemers uit de groepen 5 en 40 deelnemers uit de groepen 7. De leerstoftoetsen richtten zich op het verkrijgen van leerresultaten van de leerlingen. De video-observaties zijn uitgevoerd om motivatie en autonomie vast te leggen. De leerstijl van de leerlingen is onderzocht door een leerstijlentest.
De resultaten van het onderzoek laten zien dat er geen significante relatie bestaat tussen de leerling-factoren motivatie, autonomie, leerstijl en de leerresultaten van leerlingen. Daarnaast is gebleken dat spel geen significante relatie heeft met leerresultaten. De resultaten geven verder aan dat er geen significante relatie bestaat tussen spel en de leerling-factoren motivatie en autonomie. De algemene conclusie is dat spel geen invloed heeft op de verhoging van leerresultaten van leerlingen in de midden- en bovenbouw.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingLeraar Basisonderwijs
Jaar2013
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk