De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Samen een missie

Over het bevorderen van het Onderling Missionair Leerproces tussen zendeling en zendende gemeente

Samen een missie

Over het bevorderen van het Onderling Missionair Leerproces tussen zendeling en zendende gemeente

Samenvatting

Dit onderzoek is uitgevoerd door Anne Ribberink, vanuit de Christelijke Hogeschool Ede, voor zendingsorganisatie Interserve Nederland. De organisatie zocht naar een bevorderde wederkerigheid tussen uitgezonden Partners (zendelingen) en zendende gemeenten. Dit vormde de aanleiding voor een onderzoek met de volgende probleemstelling: Op welke wijze(n) kan Interserve NL het onderlinge missionaire leerproces bevorderen tussen Nederlandse zendende gemeenten en huidige door Interserve uitgezonden Partners in hun zendingsgebied?
Vooronderstelling bij dit onderzoek is dat wederkerigheid bevorderd wordt middels een leerproces.

Het onderzoek is opgebouwd vanuit voorvragen en deelvragen die ik beantwoordde vanuit literatuur en interviews. De interviews bestonden uit drie cases van Interserve-Partners (zendelingen) en zendende gemeenten. Daarnaast uit twee diepte-interviews met vertegenwoordigers van (zendings-)organisaties.

De literatuur verschafte helderheid rondom het begrip Onderling Missionair Leerproces: (…) het proces waarin twee of meer christenen gezamenlijk leren om in hun eigen context, in woorden en daden, de drie-enig God na te volgen in Zijn missie alle volken in Zijn verlossing en zegen te laten delen.

Hoe kan Interserve dit OML bevorderen? Dit omschrijf ik met: Samen één missie.
Interserve mag volgens mij de ene gezamenlijke missie benadrukken. Het gaat om Gods missie waarbinnen mensen hun plek hebben. Deze missie is uitzending-overstijgend. Partner (zendeling) en gemeente zijn samen eigenaar van de ene missie en Interserve mag een verbindende, bemiddelende rol aan nemen. Ten slotte deelt Interserve haar missie met andere organisaties. Voor de weerbarstige en veelkleurige praktijk schreef ik aanbevelingen en werkte ik een tool uit gericht op gezamenlijke missionaire bewustwording voor Partners en zendende gemeenten.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingGodsdienst Pastoraal Werk
PartnerInterserve Nederland
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk