De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De meester leest ook kinderboeken?!

Onderzoek naar de invloed van verschillende leesactiviteiten op de intrinsieke leesmotivatie van leerlingen in groep 4

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

De meester leest ook kinderboeken?!

Onderzoek naar de invloed van verschillende leesactiviteiten op de intrinsieke leesmotivatie van leerlingen in groep 4

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

​Uit diverse onderzoeken, waaronder die van Netten et al. (2012) en Mol (2010), blijkt de noodzaak tot het bevorderen van leesmotivatie. Ook is bekend dat de leerkracht hier een cruciale rol in kan spelen. De vraag is echter middels welke leesactiviteiten de leerkracht leerlingen intrinsiek kan motiveren tot lezen. In de literatuur worden verschillende activiteiten geadviseerd en zijn uit onderzoeken verschillende factoren voor leesmotivatie naar voren gekomen. Met deze kennis is gekozen voor een combinatie van verschillende leesactiviteiten (voorlezen, duo-lezen, leeskoffer, boekenaanbod en bij stillezen een voorbespreking en groepsevaluatie). In een periode van zeven weken is middels een actieonderzoek onderzocht wat de invloed hiervan is op vijf factoren (betrokkenheid, autonomie, belang, self-efficacy en interactie) voor leesmotivatie. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in groep 4 met 29 leerlingen. Er is gebruik gemaakt van een voor- en nameting. Onderzoek laat zien dat de Me and My Reading Profile (MMRP) geschikt en betrouwbaar is voor deze leeftijd. De motivatie is gemeten met twintig vragen op een 3puntsschaal. Vooral betrokkenheid en interactie tussen leerkracht en leerlingen, alsook leerlingen onderling, zijn toegenomen. Gezien de leesactiviteiten is dat verklaarbaar, omdat de leesactiviteiten vooral gericht waren op interactie. Drie van de vijf factoren zijn significant toegenomen, de overige twee mogen niet als significant toegenomen omschreven worden. Om de MMRP resultaten te controleren, is tevens gedrag geobserveerd. Observaties laten zien dat leesontwijkend gedrag na zeven weken minder wordt waargenomen. Tenslotte wordt enthousiaster door leerlingen op lezen gereageerd. Interactie en samen lezen worden daarbij het vaakst genoemd.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingLeraar Basisonderwijs
Jaar2016
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk