De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De Michaëlkerk staat klaar?!

Onderzoek naar de draagkracht van de Michaëlkerk om in te spelen op de transities in het sociale domein

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

De Michaëlkerk staat klaar?!

Onderzoek naar de draagkracht van de Michaëlkerk om in te spelen op de transities in het sociale domein

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De Michaëlkerk is een geloofsgemeenschap in Leersum, welke zich laat kenmerken als kerk van Christus. Zij hebben daarbij een missie die samengevat kan worden in drie kernwoorden: Mystiek (omgang met God), Diakonie (dienst aan de gemeenschap) en Koinonia (gemeenschap/gemeenschap met elkaar), die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. De kerkleden geven aan dat zij ‘omzien naar elkaar’ als belangrijkste kerntaak van kerk-zijn zien. Daarbij willen zij als kerk zichtbaarder zijn in de samenleving. Vanuit het wezen van kerk-zijn en haar missie, kan de Michaëlkerk een rol spelen binnen de veranderingen in de zorg. Op dit moment is het alleen nog onduidelijk wat de impact is van de veranderingen en wat er precies gevraagd wordt van de kerk. Het is dan ook lastig om aan te geven welke rol de kerk precies kan spelen. Er blijkt binnen de Michaëlkerk draagkracht te zijn voor het verrichten van hand- en spandiensten op niet-structurele basis. Deze hand- en spandiensten kunnen in ieder geval inzet worden binnen de Michaëlkerk, welke gezien wordt als sociaal verband van de kerkleden. Aangezien de kerk als sociaal verband gezien wordt, is het van belang dat de kerk zich bewust is van deze rol en de kerkleden hierin ook toerust, zodat zij ‘handen en voeten’ kunnen geven aan deze rol vanuit hun geloofsperspectief. Op deze manier wordt het ‘omzien naar elkaar’ niet als verplichting gezien, maar worden de kerkleden toegerust tot hun intrinsieke motivatie vanuit een christelijke levensoriëntatie.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingGodsdienst Pastoraal Werk
PartnerMichaëlkerk te Leersum
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk