De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Handelen in hoop

Geestelijk leiderschap en christelijke presentie in een post-christelijke samenleving

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Handelen in hoop

Geestelijk leiderschap en christelijke presentie in een post-christelijke samenleving

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het lectoraat Theologie van de Christelijke Hogeschool Ede wil een sterke verbinding leggen tussen de opleiding, het onderwijs en het brede veld waarin hbo-theologen dagelijks werken. We zijn dankbaar voor de positie die deze theologen in het werkveld innemen. Het lectoraat Geestelijk Leiderschap beoogt zich meer te concentreren op de ‘binnenkant’ van de hbo-theoloog en kijkt vooral naar de spirituele, morele en apologetische vorming. In samenwerking met studenten, docenten, interne (andere academies binnen de CHE) en externe experts en kennispartners (andere hogescholen, universiteiten en christelijke organisaties) hopen we concrete en inspirerende resultaten te boeken variërend van een vervolg op het handboek Praktijkgericht (2010), onderwijsmodules tot beroepsprofielen en symposia over leiderschap.
Het thema van het lectoraat luidt ‘handelen in hoop: geestelijk leiderschap en christelijke presentie in een post-christelijke samenleving’. ‘Hoop’ staat hierin centraal.
In deze lectorale rede, die een nieuwe lectoraatsperiode markeert, neemt de lector u achtereenvolgens mee langs een aantal bakens die bepalend zullen zijn voor de gang van het
onderzoek:
1. De geestelijk (bege)leider als handelaar inhoop
2. Context: de post-christelijke samenleving
3. Geestelijk leiderschap: de hbo-theoloog als geestelijk (bege)leider en handelaar in hoop
4. Drie ‘dragende delen’: spiritualiteit, ethiek en geloofsverantwoording
5. Onderzoek en onderzoekslijnen.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
LectoraatGeestelijk Leiderschap
Datum2011-04-07
TypeLezing
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk