De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Dyscalculie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

'De zwakste leerling heeft recht op de beste leerkracht', een recente uitspraak op het gebied van de begeleiding van rekenzwakke leerlingen. Kwalitatief goed rekenonderwijs is vooral voor zwakke rekenaars van essentieel belang. In deze minorscriptie staat de begeleiding van leerlingen met (ernstige) rekenproblemen centraal. Het reeds verschenen Protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie is de basis van deze minorscriptie. Op dit protocol zijn de uitkomsten van mijn onderzoeksscriptie gebaseerd. Allereerst komt, in de eerste onderzoeksvraag, een uitwerking van het begrip dyscalculie aan bod. Onderzoeksvraag 2 handelt over de wijze van diagnosticeren. Vervolgens besteed ik in de derde onderzoeksvraag aandacht aan de wijze waarop men dit Protocol behoort toe te passen in de praktijk. In mijn laatste onderzoeksvraag heb ik op twee scholen onderzocht in hoeverre het protocol toegepast wordt in de praktijk en tevens heb ik geanalyseerd wat er nog moet gebeuren om het protocol in de praktijk te laten functioneren. Met de resultaten van deze onderzoeksvragen kon ik antwoord gegeven op de gestelde hoofdvraag/probleemstelling: Hoe behoort men, volgens het Protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie, op scholen effectief om te gaan met leerlingen met ernstige rekenproblemen en dyscalculie en wat moeten deze scholen nog doen om dit protocol te realiseren? Een onderzoek naar een actueel onderwerp met een verrassend resultaat.

Toon meer
OrganisatieDriestar Educatief
AfdelingLVO
Datum2012-08-15
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk