De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Oefenen is zilver, begeleiden is goud.

De begeleiding van leerlingen met ernstige reken- en wiskundeproblemen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Oefenen is zilver, begeleiden is goud.

De begeleiding van leerlingen met ernstige reken- en wiskundeproblemen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

"Ruijssenaars, van Luit en van Lieshout (2006) noemen dyscalculie een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen met het leren en vlot/accuraat oproepen/toepassen van reken- en wiskundekennis (feiten/afspraken). Door middel van literatuuronderzoek, het afnemen van interviews en het plegen van interventies heb ik antwoorden gevonden op mijn onderzoeksvraag:
welke suggesties kunnen er worden gedaan om leerlingen met ernstige reken-en wiskundeproblemen beter te begeleiden op het PENTA college SCG Angelus Merula, zodat het beter aansluit bij de onderwijsbehoeften van deze leerlingen?
De leerlingen die meegewerkt hebben aan dit onderzoek zijn twee leerlingen met gediagnosticeerde dyscalculie en vier leerlingen met reken- en wiskundeproblemen. De vier leerlingen met reken- en wiskundeproblemen zijn alle vier afkomstig uit een 2 havoklas. Ik heb interventies gepleegd, zoals pre-teaching, het werken met opzoekboekjes en het toestaan van gebruik van rekenmachine.
De conclusie die ik getrokken heb uit de interviews ten aanzien van de STICORDI-maatregelen is dat leerlingen gebruik willen maken van schema's met mogelijke probleemoplossingsstrategieën, extra tijd bij opgaven en proefwerken, verminderde hoeveelheid huiswerk, extra mondelinge uitleg en het gebruik van rekenmachine tijdens de lessen en toetsen. Mijn aanbeveling is om op het gebied van de STICORDI-maatregelen verder te onderzoeken wat er toegestaan is vanuit de overheid en schoolinspectie. De leerlingen met gediagnosticeerde dyscalculie krijgen niet alle faciliteiten die genoemd staan in het verslag van het schoolpsychologisch adviesbureau. Er zou goed onderzoek moeten komen wat wettelijk toegestaan is en wat niet.
"

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2011
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk